PLAN B aflevering #59: Hoe het jaar 2024 nu al zijn schaduw vooruitwerpt

In de podcast PLAN B gaan de politieke journalisten Alain Gerlache (RTBF) en Ivan De Vadder (VRT NWS) om de twee weken op zoek naar de verschillen én de gelijkenissen tussen Vlaanderen en Franstalig België. Deze keer vertelt Ivan De Vadder (in het Frans) over een fenomeen van de Vlaamse samenleving.

Een nieuw gemeentedecreet én de inefficiëntie van de Belgische staatsstructuur, dat zijn de twee elementen die voor politieke nervositeit zorgen in de Vlaamse politiek. Het betekent dat de verkiezingen van 2024 heel belangrijk worden, vooral omdat in dat jaar álle verkiezingen plaatsvinden: federale, regionale en Europese in het voorjaar; gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in het najaar. Het gevolg is dat het jaar 2024 nu al zijn schaduw vooruit werpt, een erg lange schaduw. Alain Gerlache (RTBF)  vroeg Ivan De Vadder(VRT NWS) nu al vooruit te blikken op 2024. 

PLAN B

Meest gelezen