Filosoferen om beter te leren: basisschool Momentum in Sint-Truiden doet het elke dag

Op basisschool Momentum in Sint-Truiden filosoferen leerlingen van 2 tot 12 jaar elke dag een half uur. Ze praten over thema's als vriendschap, jezelf zijn, maar ook moeilijkere thema's als de dood komen aan bod.  “Kinderen die elke dag tijd maken om even te filosoferen kunnen binnen het jaar een leerachterstand inhalen", vertelt directeur Kris Selis.  

Door de coronalockdowns hebben veel kinderen het voorbije jaar een leerachterstand opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die filosoferen veel sneller en makkelijker een leerachterstand inhalen. In basisschool Momentum in Sint-Truiden filosoferen kinderen van 2 tot 12 jaar elke dag een half uur. "Op dit moment zijn er geen andere basisscholen in Limburg die dit als vak geven."

Vier jaar geleden startte Momentum met een samenwerking met filosofieschool Doen! Denken!. “Eerst zijn we gestart met één klas en vandaag filosofeert de hele school. Elke dag voeren kinderen van 2 tot 12 jaar een filosofisch gesprek van een half uur. Die gesprekken worden geleid door juffen en meesters die zijn opgeleid tot filosofische gespreksleiders”, laat directeur Kris Selis weten. 

Meer dan leren

Bij vakken als begrijpend lezen is de impact van een uur filosoferen bij veel kinderen groter dan een uur taalles. Maar ook bij andere vakken als wiskunde en spelling heeft filosoferen een positief effect. "We betrekken de ouders in de evaluatie van deze gesprekken. De concentratie van de kinderen zien we ook verbeteren”, zegt Selis.  

Door dagelijks te filosoferen zouden kinderen doelmatiger en meer autonoom leren werken.  Kinderen zouden ook leren om op een logische manier te argumenteren. Zo leren ze al op jonge leeftijd hoe ze gedachten en ideeën op een juiste manier formuleren. Dat blijkt uit de studie “An evaluation of the ‘thinking through philosophy’ program” van psycholoog Steve Trickey.

Meest gelezen