radio 2

Dankzij buurtbewoners komt er een veilige oversteekplaats op Schulensebaan in Lummen

Op de Schulensebaan in Lummen komen enkele ingrepen zodat fietsers er veilig kunnen oversteken. Enkele buurtbewoners hadden de onveilige situatie aangekaart. 

Twee jaar geleden zijn enkele ouders van het gehucht Schalbroek samen gaan zitten: ze merkten dat hun kinderen om naar school te rijden een gevaarlijke oversteekplek hadden op de Schulensebaan, vanuit de Mangelbeekstraat. Steven Meert van het Buurtinformatienetwerk West-Lummen: "We hebben toen beslist dat onze kinderen tegen het verkeer in naar de school zouden rijden, omdat ze zo minder conflicten hadden."

Gevaarlijke situatie

De ouders en het Buurtinformatienetwerk hebben de situatie toen ook aangekaart. De Schulensebaan heeft lange rechte stukken, zo zeggen ze, er wordt vaak snel gereden en bovendien staken auto's ook voorbij als hun voorligger vertraagde om bijvoorbeeld een fietser over te laten steken. En dat veroorzaakt gevaarlijke situaties.  

Maar er komt een aanpassing. "In eerste instantie komt er een inhaalverbod, doordat er een witte lijn wordt getrokken", zegt Steven Meert. "En later zal een eiland gemaakt worden, waardoor er een asverschuiving komt en de voertuigen moeten vertragen. Daardoor kunnen de fietsers veilig oversteken."

Meest gelezen