Controles van Leuvense koten lopen vertraging op: groen kotlabel amper uitgereikt

Sinds 2015 heeft Leuven de ambitie om alle koten te controleren op brandveiligheid, woonkwaliteit, enzovoort. Nu blijkt dat de controle van de koten langer duurt dan voorzien omdat de meeste koten meermaals herbezocht moeten worden. Resultaat is dan ook dat er in de stad amper groene kotlabels zijn uitgedeeld. Dat zijn labels die aangeven dat een kot perfect in orde is.  

Sinds 2018 bestaat het "groene kotlabel" in Leuven uitgereikt door de Leuvense stadsdienst Woontoezicht. De dienst screent de koten op vlak van woonkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige vergunning, EPC, parkeer- en fietsplaatsen en belasting op tweede verblijf. Wanneer alles in orde is, krijgt de eigenaar een gunstig besluit en ontvangt hij een groen label op voorwaarde dat de eigenaar al in het bezit is van het blauwe label uitgereikt door de Leuvense universiteit KU Leuven. Het blauwe label krijg je wanneer het pand voldoet inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en studentvriendelijkheid. 

Controles

Bij de opstart van de dienst Woontoezicht in 2015 maakte toenmalig burgemeester Louis Tobback (Vooruit) bekend dat het de ambitie was om alle koten binnen de tien jaar te controleren. In een eerste fase zouden panden gebouwd voor 1873 worden gecontroleerd, daarna deze tussen 1874 en 1899, tussen 1900 en 1962 en deze van na 1963. Na vijf jaar blijkt dat men vermoedelijk 1,5 tot 2 keer zoveel tijd nodig zal zijn om alles te controleren. 

De meeste panden moeten we drie of vier keer onderzoeken en daar hadden we geen rekening mee gehouden

Stefanie Philippaert, Dienst Woontoezicht Leuven

“Oorspronkelijk dachten we dat we slechts één à twee onderzoeken per pand nodig zouden hebben. In de praktijk zijn er 3, 4 of meer onderzoeken nodig vooraleer een pand volledig in orde is. Slechts een tiental panden waren van bij het eerste bezoek in orde. De meeste eigenaars werken echter goed mee om alles in orde te zetten. In bepaalde gevallen zien ze echter de urgentie er niet van in”, aldus Stefanie Philippaerts van de Dienst Woontoezicht.

Slechts 379 koten beschikken over groen label

Eind oktober 2021 had de staddienst al 14.131 koten gecontroleerd, wat overeenkomt met 30 procent van alle studentenhuisvestingen.  Tot dusver kregen slechts 379 panden het groene kotlabel. Om sneller het groene kotlabel toe te kennen heeft de stadsdienst Woontoezicht nu wel de werking aangepast. "We hebben vooreerst de eigenaars, die een gunstig besluit kregen maar het blauwe label niet hebben, gevraagd contact op te nemen met de KU Leuven", zegt Stefanie Philppaert van de Dienst Woontoezicht. "Dat heeft 24 extra groene labels opgeleverd. Voorts kunnen mensen nu al spontaan een aanvraag indienen voor het groene kotlabel."

Meest gelezen