Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Laatste woord over verzegeld testament van prins Philip nog niet gezegd: The Guardian pikt mediaban van 90 jaar niet

De Britse krant The Guardian is een juridische procedure gestart naar aanleiding van het besluit van het Britse Hooggerechtshof om het testament van prins Philip geheim te houden. The Guardian wijst erop dat media niet geïnformeerd werden over de zaak en de zitting niet konden bijwonen.  

Normaal gesproken worden Britse testamenten openbaar gemaakt, maar midden september besloot de rechter om de laatste wensen van de echtgenoot van koningin Elizabeth II voorlopig geheim te houden. Het testament blijft 90 jaar verzegeld en mag ook daarna alleen in besloten kring worden geopend. Philip overleed in april van dit jaar op de gezegende leeftijd van 99.

Het stuit The Guardian tegen de borst dat op de zitting enkel  advocaten van prins Philip en de Queen aanwezig waren, een adviseur van de regering en de procureur-generaal die het algemeen belang verdedigde. Media werden niet op de hoogte gebracht en waren bijgevolg niet aanwezig. De krant eist nu dat de hele zaak herzien wordt, want ook de pers dient het algemeen belang. 

BEKIJK - Een overzicht van het leven en de carrière van prins Philip:

Videospeler inladen...

Queen Mary was de eerste

Hoeveel miljoenen laat prins Philip na en aan wie? De Britse pers kan enkel speculeren, want zijn testament blijft dus verzegeld. Nabestaanden van een overledene kunnen een aanvraag indienen om het testament niet openbaar te maken als dat "ongewenst of ongepast" is. De vraag rijst uiteraard wat er ongewenst of ongepast zou zijn in Philips testament?  

Rechter Andrew McFarlane liet in zijn uitspraak van september weten dat bij overlijden van een hooggeplaatst lid van de koninklijke familie een verzoek wordt gedaan om het testament te verzegelen en dat dergelijke verzoeken onder vier ogen worden behandeld. Waarom - zou volgens hem - ook alles op straat moeten worden gegooid? McFarlane wil hiermee de "waardigheid" van de Queen waarborgen, en vindt media-aandacht in dezen louter commercieel.  

McFarlane noemt koningin Mary de eerste die van dat (voor)recht gebruik maakte bij het overlijden van haar jongere broer Francis van Teck in 1910. Mary vreesde dat een openbaar gemaakte erfenis schuldeisers op ideeën zou brengen. Bovendien wenste ze wellicht niet dat het Britse volk te weten kwam dat haar broer voortdurend in de geldproblemen zat én waardevolle familiejuwelen aan zijn minnares wilde schenken.

(scroll voort onder de foto van de latere Britse koningin Mary)

30 koninklijke testamenten in kluis
Er zouden zo'n dertig koninklijke testamenten verzegeld in een kluis liggen. De laatste documenten dateren van 2002 toen de moeder en zus van koningin Elizabeth stierven, de geliefde "Queen Mum" en prinses Margaret.

In 1998 werd het testament van de gescheiden prinses Diana wél openbaar gemaakt. Die beslissing kwam er omdat "de publieke interesse enorm" bleek. Bij haar dood in 1997 liet Diana 13 miljoen pond na aan haar zonen, William en Harry. Zij konden pas op hun dertigste verjaardag beschikken over het geld. 

Meest gelezen