Foto: AZ Klina

AZ Klina in Brasschaat laat geen bezoek meer toe door stijgende coronacijfers

Het AZ Klina in Brasschaat laat sinds zaterdag geen bezoek meer toe door het stijgende aantal coronabesmettingen in het ziekenhuis. Voor sommige afdelingen zoals geriatrie, oncologie en materniteit worden wel uitzonderingen gemaakt in samenspraak met de artsen en verpleging.

“We hebben het bezoekverbod ingevoerd om zo minder bezoekers in het ziekenhuis over de vloer te krijgen, maar we hebben wel rekening gehouden met het menselijke aspect. Vandaar de mogelijke uitzonderingen op een aantal afdelingen”, vertelt algemeen directeur Joost Baert aan Radio 2 Antwerpen.

De invoering van het bezoekverbod is een noodzakelijke beslissing, vertelt Baert. “Wat we gezien hebben afgelopen week is dat alle Antwerpse ziekenhuizen aan het opschalen zijn. Ook wij hebben die federale richtlijn gekregen." 

"Ongeveer de helft van onze bedden op intensieve zorgen zijn ingenomen door coronapatiënten. En het zesvoudige daarvan op de verpleegkundige afdelingen. De vierde golf is enorm voelbaar in het ziekenhuis."

Voor onze patiënten en personeel willen we een veilige omgeving zijn en geen coronabroeihaard 

Joost Baert, algemeen directeur AZ Klina Brasschaat

Ook bleek het coronavirus opnieuw zijn weg te vinden in het ziekenhuis via bezoekers. “We hebben afgelopen week positieve gevallen gezien van patiënten die zonder corona zijn binnengekomen in het ziekenhuis, maar door bezoekers besmet werden. Dat hebben we via contacttracing kunnen achterhalen." 

"Om die reden hebben we beslist om de druk van de ketel te halen en de bezoekregeling aan te passen. Ook voor onze patiënten en personeel willen we een veilige omgeving zijn waar iedereen de maximale garantie krijgt om zich niet in een coronabroeihaard te bevinden.”

Uitstel operaties en uitval personeel

Het ziet ernaar uit dat nog meer geplande operaties in AZ Klina uitgesteld moeten worden. “We hebben normaal een capaciteit van 14 operatiezalen, nu draaien we op 10 zalen en het ziet er naar uit dat we in de loop van de week zullen moeten halveren naar 5 operatiezalen." 

"Er is ook een grote uitval van het personeel door de druk die ze ervaren en de enorme vermoeidheid. De rek is er uit. En dan zijn er ook nog mensen die zelf in quarantaine zitten door ziekte of een hoogrisicocontact”, zegt Baert.

Wanneer de normale bezoekregeling terug van start gaat, is nog niet duidelijk. “We leren uit de voorgaande golven dat wanneer er een stijging in besmettingen is, er binnen 2 weken een reactie is van het aantal ziekenhuisopnames. Momenteel is die stijging volop bezig dus ik denk dat we nog tot het einde van het jaar het bezoek moeten beperken”, aldus Baert.

Meest gelezen