Stad Leuven

Stad Leuven velt oude populieren langs de Vaart

In Leuven start morgen de kap van 181 oude canadapopulieren langs de Vaart. De populieren zijn bijna 50 jaar oud en te kwetsbaar. Volgens het Leuvense stadsbestuur vormen ze een gevaar voor de scheepvaart, wandelaars en fietsers. Begin volgend jaar plant Leuven er inheemse struiken en bomen aan. 

"De canadapopulieren langs de vaart zijn bijna 50 jaar geleden aangeplant voor de productie van hout", vertelt Leuvens schepen van Openbaar Groen, Lalynn Wadera (Vooruit). "Daardoor staan ze heel dicht bij elkaar, waardoor ze te weinig plaats hebben." 

"Gevolg is dat de bomen heel erg verzwakt zijn en de takken afbreken, wat natuurlijk gevaarlijk is voor fietsers, wandelaars en de scheepvaart. Dat is dus ook de reden waarom we de 181 populieren weghalen." 

"De stammen gaan naar de houtverwerkingsindustrie en de takken worden versnipperd tot biomassa. Het resthout laten we bewust liggen om  insecten en kleine zoogdieren zoals muizen of egels aan te trekken. Het is een ideale habitat voor schimmels en zwammen, die de bodemkwaliteit helpen verbeteren."

Door de homogene populierenpopulatie te vervangen door een gevarieerde mix van inheemse bomen en struiken bevorderen we de biodiversiteit

Schepen Lalynn Wadera (Vooruit)

In de plaats van de populieren komen er inheemse struiken en bomen. "Die worden in de periode van januari tot maart aangeplant", verduidelijkt schepen Wadera. 

"Door de homogene populierenpopulatie te  vervangen door een gevarieerde mix van inheemse bomen en laaggroeiende struiken, komt er een dichtere begroeiing. Dat bevordert de biodiversiteit en versterkt het natuurlijk erfgoed."

Omleiding

De werken langs het jaagpad tussen de brug van Wijgmaal en de Schuiteniersbrug aan de Kolonel Begaultlaan zullen drie weken duren. Tijdens de werken kunnen fietsers en wandelaars een omleiding langs de andere oeverkant volgen.

Meest gelezen