Ministers van Mobiliteit streven naar nul verkeersdoden in 2050, Vias: "Verkeersslachtoffer kost bijna 7 miljoen euro"

Nul verkeersdoden tegen 2050, dat is de ambitie van de vier ministers van Mobiliteit in ons land. Met een interfederaal  plan willen ze hun beleid op mekaar afstemmen en beter samenwerken. Niet alleen kan daar heel wat menselijk leed mee bespaard worden, maar uit recente studie van Vias institute, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, blijkt dat daar ook heel wat geld mee bespaard kan worden.

Van 644 verkeersdoden in 2019  - het jaar voor de coronapandemie - naar 0 in 2050. Het "All For Zero"-traject van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en zijn Vlaamse,  Brussels en Waalse collega's  Lydia Peeters ( Open VLD) , Elke Van den Brandt  (Groen) en Valérie De Bue (MR) is behoorlijk ambitieus. Tot nu toe hadden de gewesten en het federaal niveau elk hun eigen verkeersveiligheidsplan. Nu stellen ze voor het eerst een gemeenschappelijk plan voor.

Centraal daarin staan sensibilisering en technologie.  Onveilig rijgedrag zoals overdreven snelheid, geen gordeldracht, rijden onder invloed of onder extreme vermoeidheid rijden: daar zal op ingezet worden via sensibilisering. Om dodehoekongevallen met vrachtwagens te vermijden, kan technologie dan weer  een belangrijke rol spelen. Ook de sancties worden bekeken. Die moeten gericht zijn op gedrags- en mentaliteitsverandering.

Op een mensenleven kan je geen prijs plakken, maar als je alle maatschappelijke kosten in rekening brengt, dan kost een verkeersdode ongeveer 6,8 miljoen euro

Stef Willems, Vias Institute

13 miljard euro per jaar

Uit een recente studie van Vias institute, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, blijkt dat verkeersongevallen ons land jaarlijks 13 miljard euro kost. "Dat is bijna 3 procent van ons bruto binnenlands product", verduidelijkt Stef Willems van Vias. "We hielden in de studie rekening met zichtbare aspecten zoals ziekenhuiskosten, de hulpdiensten die ter plaatse moeten komen en materiële schade, maar ook met minder zichtbare zaken zoals fileleed of werkonbekwaamheid."

Die 13 miljard euro is de totale kost van alle verkeersongevallen in ons land, dat wil zeggen ongevallen met verkeersslachtoffers én ongevallen waarbij enkel materiële schade is. Maar Vias heeft ook berekend hoeveel een verkeersslachtoffer kost in België. "Natuurlijk kan je op een mensenleven geen prijs plakken, maar als je alle maatschappelijke kosten in rekening brengt, dan kost een verkeersdode in ons land ongeveer 6,8 miljoen euro. "

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd om te berekenen hoeveel een verkeersdode precies kost, maar indien je maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren, heb je natuurlijk een referentiekader nodig. "Om het simpel te zeggen: Als je als overheid een maatregel wil nemen van 30 miljoen euro, waarmee je tien mensenlevens kan redden, dan weet je dat dat een kosten-efficiënte maatregel is want tien verkeersdoden kosten in ons land ongeveer 68 miljoen euro."

Wie doe wat?

Het federale niveau kan anti-dodehoeksystemen en 360 graden-camera's verplicht maken in bepaalde types vrachtwagens en die systemen homologeren.

Regio's kunnen dan weer zones bepalen waar vrachtwagen zonder anti-dodenhoeksysteem niet mogen rijden. Zij kunnen ook zorgen voor het aanleggen van veiliger fietspaden en kruispunten.

Voor nieuwe vormen van mobiliteit zoals het gebruik van e-steps en deelsteps komt er best een duidelijke regelgeving. Moet daar een maximum-snelheid worden ingevoerd, de helm verplicht worden een minimumleeftijd voor gebruikers komen? Dat wordt best federaal geregeld. Gewesten  kunnen verkeersborden plaatsen  en richtlijnen opleggen aan firma's die deelsteps uitbaten. Er komt een werkgroep voor een eenduidig wettelijk kader over e-steps.

Controles en straffen moeten effectiever

 1 op de 3 automobilisten die tussen 2014 en 2019 bij een verkeersongeluk betrokken waren, zijn recidivist.  Om op te treden tegen hardleerse overtreders, moeten sancties gericht zijn op gedrags- en mentaliteitsverandering. Financiële straffen zijn niet genoeg. Er moeten ook  alternatieve sancties worden ontwikkeld, zoals doelgroepgerichte opleidingen.

Meest gelezen