FOD Economie

FOD Economie na gerichte controle: "17 van de 18 speelgoedjes voor kinderen jonger dan 3 onveilig"

Bij een gerichte controle op speelgoed bleken 17 van 18 gecontroleerde stukken voor kinderen jonger dan 3 jaar niet veilig en conform. Speelgoed dat bijvoorbeeld te kleine onderdelen bevat die los kunnen komen, is al uit de winkels gehaald intussen. De controle is geen weerspiegeling van de situatie op de hele Belgische speelgoedmarkt, benadrukt de FOD Economie.

Het doel van de campagne, die liep tussen begin 2020 en mei 2021, was de veiligheid te controleren van speelgoedartikelen voor kinderen jonger dan 3 jaar die op de markt aangeboden worden. Niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedartikelen werden van de markt gehaald. De campagne controleerde onder meer het misbruik van de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”.

De federale overheidsdienst Economie onderzocht de stukken op basis van meldingen van consumenten en meldingen uit andere landen. 

Deze controle is geen weerspiegeling van de situatie op de hele Belgische speelgoedmarkt, benadrukt de federale overheidsdienst Economie, maar toont wel aan dat je waakzaam moet zijn wanneer je veilig speelgoed wil kopen.

17 van de 18 gecontroleerde speelgoedartikelen waren niet conform. Ze vertoonden de volgende meest voorkomende administratieve tekortkomingen

  • de waarschuwing “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar werd bij 17 speelgoedartikelen onterecht aangebracht omdat het speelgoed wel bestemd was voor die jonge doelgroep
  • de technische documentatie was niet beschikbaar of niet volledig/correct;
  • de EG-verklaring van overeenstemming (de verklaring dat het voorwerp voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen) was niet beschikbaar of de inhoud ervan was niet volledig of niet correct.

11 van de 18 gecontroleerde speelgoedjes vertoonden ook technische tekortkomingen, waarvan er 10 een ernstig risico inhielden. Ze bevatten namelijk kleine onderdelen die los kunnen komen en die een kind jonger dan 3 jaar kan inslikken.

FOD Economie

Enkele tips voor wie veilig speelgoed wil kopen

  • Koop nooit speelgoed zonder CE-markering: die conformiteitsverklaring van de fabrikant is verplicht op al het speelgoed.
  • Controleer of er geen kleine onderdelen kunnen losraken of vervormen. Jonge kinderen kunnen die namelijk inslikken, wat tot verstikking kan leiden.
  • Lees de gebruiksinstructies en waarschuwingen om er zeker van te zijn dat het speelgoed geschikt is voor de leeftijd van het kind.
  • Pas op voor speelgoed dat duidelijk bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar waarop de waarschuwing "Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar" en/of het pictogram staat .
  • Controleer of het adres van de fabrikant of importeur op de verpakking staat.
  • Koop speelgoed bij betrouwbare winkels en webshops.

Meest gelezen