© Sven-Erik Arndt - creative.belgaimage.be

Limburgse burgemeesters starten informatiecampagne om veehouders te overtuigen wolvenhek te plaatsen

Er komt een informatiecampagne om meer mensen te overtuigen een wolvenhek te zetten. Dat is beslist op het wolvenoverleg. Daar kregen de LImburgse burgemeesters antwoord op al hun praktische vragen van onder meer het Agentschap Natuur en Bos en medewerkers van het wolf fencing team. 

"Alle burgemeesters zaten gelukkig op dezelfde lijn", vertelt gouverneur Jos Lantmeeters. "We waren het er allemaal over eens dat de wolf er is om te blijven. Dus moeten we maatregelen nemen om het vee te beschermen. En dat kan eigenlijk alleen door een wolvenhek te plaatsen. Want eerder is al bewezen dat zo'n wolf fence de wolven wel degelijk tegenhoudt. Wij willen dus alle veehouders aanzetten om zo'n omheining te plaatsen. Volgens ons is het probleem momenteel dat de informatie daarover onduidelijk en zelfs tegenstrijdig is. Daarom starten we een informatie- en sensibiliseringscampagne om eenduidig naar veehouders te communiceren.  

Een wolffence plaatsen is de beste oplossing om het vee te beschermen en wordt tot 90 procent gesubsidieerd

gouverneur Jos Lantmeeters

"Het wolf fencing team doet al goed werk", zegt de gouverneur. "Daarom gaan we dat team ondersteunen door meer informatie te geven want de problemen met de wolf zijn niet onoplosbaar.  Momenteel worden de kosten van zo'n wolf fence al voor 90 procent terugbetaald. Zo'n omheining plaatsen, waardoor het vee wel degelijk beschermd is, is dus zeker geen erg dure zaak. Maaar misschien weten de veehouders niet hoe ze de subsidies moeten aanvragen. En we moeten ze ook helpen een schadevergoeding aan te vragen, als hun vee toch nog zou worden aangevallen."

Concrete invulling van de sensibiliseringscampagne moet nog bekeken worden

"Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over hoe die sensibiliseringscampagne in de praktijk moet gebeuren", gaat Lantmeeters verder. "Daar moeten we even over nadenken maar zullen we toch snel werk van maken. Waarschijnlijk zal het informeren vooral via de gemeentelijke infokanalen gebeuren maar dat eenduidige informatie de sleutel is naar succes, daar zijn we het nu al eens over", besluit Lantmeeters. 

Meest gelezen