Radio 2

Tegenstanders van ring rond Anzegem protesteren aan het  provinciehuis Boeverbos in Brugge: "Hebben 4.000 protestbrieven ingestuurd"

Aan het provinciehuis Boeverbos in Brugge hebben een dertigtal mensen actie gevoerd tegen de geplande ring rond Anzegem.  Daar houdt de provincieraad vandaag overleg, onder andere over een plan dat de aanleg van die ring mogelijk maakt. "We hebben meer dan 1.000 bezwaarschriften ingediend en de gemeente heeft meermaals negatief advies gegeven", zegt actievoerder en inwoner van Anzegem Ghislain Claerbout.

Tegenstanders van de geplande ring rond Anzegem hebben geprotesteerd aan het provinciehuis Boeverbos in Brugge. Daar ging gestemd worden over een reserveringsstrook, zodat er een omleggingsweg rond Anzegem kan worden aangelegd en er minder vrachtwagens door het centrum moeten. Maar die plannen stoten op veel verzet, zo ook van actievoerder Ghislain Claerbout. "Dit is geen goede oplossing voor de lokale bevolking en het is bovendien slecht voor het klimaat", geeft hij mee. 

Anzegem zal bedolven worden onder al dat zwaar verkeer

actievoerder Ghislain Claerbout

Zwaartepunt verschuiven

Concreet wil de provincie West-Vlaanderen het op- en afrittencomplex rond Waregem heraanleggen en een andere vlecht toevoegen. "Zo gaat al het zware transport van de afrit Deerlijk, Anzegem en Kruisem door Anzegem zelf moeten rijden", legt Claerbout uit. "In Kruisem is er al jaren een tonnagebeperking, waardoor al het vrachtverkeer van Gent door Anzegem moet om naar Oudenaarde of Ronse te geraken."

Het meest getroffen stuk in Anzegem zal de deelgemeente Kaster worden volgens Claerbout. "Het is niet omdat je een omleidingsweg legt dat het verkeer zal weggaan. De mensen die daarlangs wonen, zullen niet weten wat hen overkomt", zucht hij. "Het verkeer moet een tweetal kilometer langs de N382. Dus de inwoners van de vele, kleine zijstraatjes zullen amper nog weggeraken. Het gehucht zal bedolven worden onder al dat zwaar transport."

Klimaatakkoord

Niet alleen de bevolking zal lijden door de ring, maar ook het klimaat zal er slecht uitkomen, volgens de actievoerders. "Men bouwt een industrieterrein langs de Schelde zodat er watergebonden bedrijven komen, maar waar wordt er met deze ring aan duurzaam transport gedacht?", vertelt Claerbout. "Gaan we echt 20 hectare landbouwgrond afgeven voor iets dat totaal niet nodig is? Ik zie de link met het klimaatsplan om te ontharden helemaal niet."

Meest gelezen