fotografie peter Hilz (C)

Bond Beter Leefmilieu tegen nieuwe eeuwigdurende vergunning voor olieraffinaderij Total in haven van Antwerpen

Bond Beter Leefmilieu kant zich tegen een nieuwe eeuwigdurende milieuvergunning voor raffinaderij Total in de haven van Antwerpen omdat het bedrijf te veel stikstof uitstoot. De milieuorganisatie heeft daarvoor een bezwaarschrift ingediend. Dat kon nog tot eind deze week.

Olieraffinaderij Total is een van de grootste spelers in de haven van Antwerpen. Het bedrijf verwerkt er ruwe aardolie tot afgewerkte producten, zoals diesel, benzine en kerosine. "Bij de productie komt jaarlijks ruim 3.600 ton stikstof vrij. Die slaat neer op de natuurgebieden rond de haven van Antwerpen en dat is zeer belastend voor de natuur en de volksgezondheid. Total wil daarvan maar 20 ton verminderen, dat is nog geen 1 procent van de totale hoeveelheid stikstof die er vrijkomt", zegt beleidsexpert Industrie Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

"Er zijn technieken om meer stikstof te reduceren, zo zou Total tot 1.000 ton minder stikstof kunnen produceren als ze een welbepaalde techniek toepassen. Die is duurder - en kost 20 à 25 miljoen euro - wat voor een multinational toch een koopje is", stelt Van Hauwaert.

We vinden niet dat een milieuvergunning voor een olieraffinaderij eeuwigdurend moet zijn.  Fossiele brandstoffen zijn een aflopend verhaal. Total zou zich beter heruitvinden

Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert Industrie bij Bond Beter Leefmilieu.

"Ook het klimaatplan van Total voldoet niet. Total zegt dat het tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn, maar er staat geen enkele berekening in het milieueffectenrapport (MER) die uitwijst hoe het bedrijf dat wil realiseren", aldus nog Van Hauwaert.

"Bovendien vinden we niet dat een olieraffinaderij een eeuwigdurende vergunning moet krijgen. Total verwerkt ruwe aardolie tot benzine en diesel, dat zijn fossiele brandstoffen. Dat is toch een aflopend verhaal? We gaan meer en meer met elektrische wagens rijden. Het is aan Total om zich her uit te vinden zodat het bedrijf in de toekomst nog kan bestaan en een voorloper kan zijn voor de rest van de wereld. Er zijn zeker mogelijkheden om duurzamer te werken, zoals met waterstof bijvoorbeeld", besluit Van Hauwaert.

Meest gelezen