Getty Images
Frans Blok / 3Develop

Minister Zuhal Demir (N-VA) geeft inwoner van Berlare gelijk in strijd tegen drooglegging van grote polder

Francis Van den Abbeele uit Berlare krijgt andermaal gelijk in zijn strijd tegen de drooglegging van een polder van 7.000 hectare in de Schelde-Durmevallei. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn de vergunningen niet in orde om de polder droog te leggen. "Het is geweldig dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt", zegt Van den Abbeele.

Een inwoner van Berlare haalt opnieuw zijn slag thuis in zijn verzet tegen het droogleggen van een grote polder in de Schelde-Durmevallei. Die polder is 7.000 hectare groot, en Francis Van den Abbeele verzet zich al jaren tegen de plannen omdat er in het gebied zeldzame dieren en planten voorkomen, maar ook omdat het gebied de regio beschermt tegen watertekorten en overstromingen. "Door drainage wordt de spreiding van regenwater minder groot en verhardt de bodem er door landbouw", zegt hij daarvoer. "Dan laat het minder water door en zo vergroot de kans op het overstromen van de rivieren waarin weggepompt water terecht komt."

Polderbesturen

De klacht van Van den Abbeele is vooral tegen de polderbesturen gericht. Zij moeten over een milieuvergunning beschikken. Het is de provincie die de polders moet opleggen om een vergunning aan te vragen. Om dat af te dwingen ging Van den Abbeele in beroep tegen de weigering van de provincie om dat te doen.

Hopelijk heeft de gouverneur het nu eindelijk begrepen

Francis Van den Abbeele

Net als vorig jaar krijgt hij steun van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij zegt dat de vergunningen voor een drooglegging niet in orde zijn. "Het is geweldig dat de minister haar verantwoordelijkheid opneemt", zegt de man. "Dat wil dus zeggen dat er wel degelijk een waterbeleid gevoerd moet worden dat strookt met de wetgeving. Ik verwacht dat de gouverneur het nu eindelijk begrepen heeft." 

Vergunningsplicht

"De vergunningsplicht is de essentie van de milieuwetgeving, maar er is geen vergunning. Dan hebben we te maken met een milieumisdrijf", zegt zijn advocate, Griet Cnudde. "We hebben de gouverneur verzocht om de vergunningsplicht na te leven, maar zij had dat verzoek andermaal verworpen. Nu krijgt ze dus opnieuw te horen dat ze haar huiswerk beter moet maken."

Binnen enkele maanden moet de gouverneur een nieuwe beslissing nemen. "Het dossier gaat nu voor de derde keer terug naar haar. Het spijtige is dat dit dossier oneindig over en weer kan gaan, omdat de minister geen eindbeslissing mag nemen", besluit Cnudde.

Meest gelezen