ROBIN UTRECHT

Welles-nietesspel over oproep provinciegouverneurs tot snel Overlegcomité, premier De Croo houdt boot alvast af

De gouverneurs van de 10 provincies van België vragen de regering om snel een Overlegcomité bijeen te roepen om de vierde coronagolf te bestrijden. Tenminste: dat zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Zijn collega's van Limburg en Antwerpen spreken die concrete oproep tegen. Hoe dan ook is premier Alexander De Croo (Open VLD) voorlopig niet van plan een Overlegcomité te organiseren.

De gouverneurs van de 10 provincies van België zijn vanmiddag samengekomen om de toestand van de coronapandemie in ons land te bespreken. Volgens de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé vragen ze gezamenlijk aan de regeringen in ons land om het Overlegcomité snel te laten samenkomen om nieuwe maatregelen te besprekken om de vierde coronagolf in te dijken. Ze vragen de regeringen ook om versneld werk te maken van de boosterprik.

"We vragen aan het Overlegcomité om zo spoedig als mogelijk samen te komen", zegt Carl Decaluwé:

Videospeler inladen...

"Deze namiddag hebben we met de tien provinciegouverneurs een grondige analyse gekregen van de epidemiologische situatie. De toestand in de ziekenhuizen wordt er met de dag niet beter op. We zien ook in de mathematische modellen dat er geen zicht is op een nakende daling", zegt Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen.

"Alle provincies zitten in de alarmfase vijf. Vandaar dat we genoodzaakt zijn om te vragen aan het Overlegcomité om vervroegd samen te komen en uniforme maatregelen te nemen voor het hele land. De boodschap is nu overgemaakt aan de mensen van het Overlegcomité. Het is aan hen om te bepalen wanneer ze samenkomen", aldus Decaluwé.

Bekommernissen

De gouverneurs van Limburg Jos Lantmeeters en Antwerpen Cathy Berx nuanceren de woorden van Decaluwé. "In het kader van een noodplanning worden de gouverneurs dikwijls geconsulteerd door de federale en de Vlaamse regering. Zo heeft er een overleg plaatsgevonden vandaag. We hebben vastgesteld dat de cijfers stijgend zijn en de ziekenhuizen onder druk komen te staan. We hebben al die bekommernissen doorgegeven aan de federale regering. We hebben niet gevraagd om expliciet een Overlegcomité samen te roepen", zegt Lantmeeters.

"We weten dat er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, maar we zien nog geen kentering. We vragen aan de regering om daar iets mee te doen, maar we hebben niet expliciet gevraagd om het comité vroeger te laten samenkomen."

Ook de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren meldt dat er niet expliciet opgeroepen wordt om het Overlegcomité te vervroegen. "We hebben onze bezorgdheid geuit over de slechte cijfers, maar we willen eerst nog focussen op het handhaven van de huidige maatregelen. Als er verdere stappen gezet moeten worden, is het aan het federale niveau om die te nemen. Waar wel consensus over was, was het feit dat de boosterprik sneller gezet moet worden."

Het is te vroeg om resultaat te zien van nieuwe coronamaatregelen van begin deze week
woordvoerder Alexander De Croo

Premier zegt nee

Via zijn woordvoerder laat premier Alexander De Croo (Open VLD) weten dat er voorlopig géén (vervroegd) Overlegcomité komt. Hij wijst erop dat de jongste nieuwe coronamaatregelen nog maar sinds begin deze week van toepassing zijn. Volgens hem is het te vroeg om resultaat te zien. 

Hij wijst er ook op dat iedereen ook haar of zijn verantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld om volop aan telewerk te doen of om je contacten te verminderen. De regering houdt de komende dagen wel de cijfers nauwgezet in de gaten, zo zegt de woordvoerder. 

Wat de derde prik betreft, is op het jongste Overlegcomité afgesproken dat de derde prik zo snel mogelijk wordt gegeven. Er is ook afgesproken dat de gewesten de organisatie op zich nemen voor het geven van die prik.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft op Twitter opgeroepen om het hoofd koel te houden. "Gouverneurs moeten helpen om de huidige regels te doen naleven. Virologen moeten de regeringen advies geven. Maar geen van hen mag angst aanwakkeren. Het is niet het moment om voor verwarring te zorgen. Iedereen moet het hoofd koel houden", klinkt het.

Meest gelezen