Recordaantal werkzoekenden volgt opleiding voor knelpuntberoep: vooral verpleegkunde populair

Een recordaantal werkzoekenden volgt een opleiding voor een knelpuntberoep. Vooral zorgberoepen en onderwijs zijn populair. Het toenemende succes van de opleidingen kan deels verklaard worden door het feit dat de cursisten een aantal financiële voordelen genieten.

Dit jaar volgen 6.134 werkzoekenden via de VDAB een opleiding die hen uitzicht biedt op een baan in een knelpuntberoep. Nooit eerder lag dat aantal zo hoog. Ook vorig jaar was al een recordjaar met toen bijna 5.900 werkzoekenden in een dergelijke opleiding, maar de stijging dit jaar wordt pas goed duidelijk in vergelijking met 5 jaar geleden, toen het aantal werkzoekenden-op-weg-naar-een-knelpuntberoep nog 40 procent lager lag.

Ook opvallend: in de top 10 van meest gevolgde opleidingen staan 8 opleidingen uit de zorgsector. Meest populair is de opleiding “hoger beroepsonderwijs verpleegkunde”. Dat sluit mooi aan bij het aanbod: alleen al voor het beroep van verpleegkundige stonden eind oktober meer dan 2.200 vacatures open bij VDAB. Cursisten volgen ook opleidingen voor leerkracht, opvoeder-begeleider en boekhouder. Voor leerkracht secundair onderwijs zochten scholen eind oktober nog 1.470 kandidaten.

Crevits wil succes doortrekken naar andere sectoren

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is ook blij met de 105 werkzoekenden die gestart zijn met de nieuwe opleiding voor begeleider in de kinderopvang. De nood aan extra handen in de kinderopvang is groot. Tegelijk hoopt de minister dat ook andere knelpuntberoepen in het vizier van de werkzoekenden komen: “Ook in andere sectoren moeten we bekijken welke opleidingen we kunnen erkennen om de toestroom van kandidaten te verhogen, denk bijvoorbeeld aan de bouw.”

Het toenemend succes van de opleidingen heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de werkzoekenden de opleiding gratis kunnen volgen: de VDAB betaalt het inschrijvingsgeld, vervoersonkosten, kosten voor lesmateriaal en eventueel ook kinderopvang. Tegelijkertijd behouden werkzoekenden hun werkloosheidsuitkering.

Meest gelezen