Ook 539 mensen uit Vlaanderen bij 2.000 vervalste vaccinaties door arts in Wallonië

Bij de ongeveer 2.000 mensen die mogelijk valselijk als gevaccineerd werden geregistreerd door een Waalse arts, zitten ook 539 mensen uit Vlaanderen. Dat zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Gisteren kwam aan het licht dat een Waalse arts 2.000 coronavaccins valselijk zou hebben geregistreerd voor ongevaccineerde patienten, zodat ze op die manier ook valselijk een coronapas konden aanvragen. Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft de info nu overgemaakt aan het parket.

Het was de Waalse minister van Volksgezondheid die gisteren naar buiten bracht dat er een onderzoek loopt tegen een Waalse arts. Hij zou voor meer dan 2.000 patiënten valselijk hebben geregistreerd dat ze gevaccineerd zijn, terwijl dat niet zo is. Daardoor konden die patiënten ook een (valse) coronapas aanvragen, die op dit moment voor heel wat evenementen verplicht is. 

We zien dat mensen quasi op dezelfde dag hun prikken hebben gekregen, wat dus niet kan

Joris Moonens, van het Agentschap Zorg & Gezondheid

"We zien in de vaccinregistraties dat de arts ook 539 mensen uit Vlaanderen geregistreerd heeft als gevaccineerd", aldus Joris Moonens van Zorg & Gezondheid. "En we hebben aanwijzingen dat ook die registraties onterecht zijn gebeurd (...) We zien bijvoorbeeld dat mensen hun eerste en tweede prik quasi op dezelfde dag hebben gekregen, wat volgens het normale vaccinatieschema dus niet kan."

"Ook het grote aantal registraties van één arts op een korte periode doet de wenkbrauwen fronsen en doet ons sterk vermoeden dat ook in Vlaanderen een aantal vaccinaties verkeerdelijk zijn geregistreerd door de arts", benadrukt Moonens.

Ik heb geen informatie over de relaties tussen die 539 mensen en de arts

Joris Moonens, van het Agentschap Zorg & Gezondheid

Moonens bekijkt nu met de juridische diensten van het Agentschap hoe ze klacht kunnen indienen. "Tegen de arts, maar we bekijken ook hoe we tegen de ontvangers van die verkeerdelijke registraties klacht kunnen indienen", aldus Moonens. De informatie wordt ook overgemaakt aan het parket. 

Wie zijn die 539?

Maar wie zijn die 539 mensen dan? "Ik heb verder geen details over wie die mensen zijn, dat zit achter privacy-muren verborgen. Ik heb ook geen informatie over die mogelijke relaties tussen de 539 mensen, of hoe ze tot bij de arts zijn geraakt. Ik kan alleen maar vermoeden dat de mensen die arts wel kennen", gaat Moonens verder.

"Naar aanleiding van dit fraudegeval in Wallonië hebben we een screening gedaan in het Vlaamse registratiesysteem van vaccins, om te kijken of er nog vreemde registraties zijn, of registraties die op te korte termijn zouden gebeurd zijn. Maar voorlopig is daar niets uitgekomen. Dus we hebben geen signaal dat ook andere artsen mensen op een onterechte manier geregistreerd zouden hebben", besluit Moonens. 

Meest gelezen