Dienst Burgerzaken Diepenbeek functioneert weer (bijna) normaal: wel eerst nog achterstand inhalen

Op enkele ICT problemen na, zijn de problemen rond de dienstverlening op de dienst Burgerzaken in Diepenbeek opgelost. Er zijn opnieuw 6 personeelsleden aan de slag en alle loketten kunnen dus weer bediend worden. Maar de dienst blijft voorlopig wel nog op afspraak werken. 

Bij Burgerzaken in Diepenbeek zijn er al wekenlang problemen met de dienstverlening. Eerst waren er veel zieken op de dienst. Het ging om enkele personen die langdurig ziek waren maar daar kwamen er nadien nog enkelen bij. Daardoor kon de dienst niet meer normaal functioneren en moesten burgers een afspraak maken om geholpen te worden. De gemeente ging ook aankloppen bij buurgemeenten in de hoop dat ze een aantal personeelsleden tijdelijk kon "lenen".

Maar daarmee waren de problemen op de dienst Burgerzaken in Diepenbeek nog niet voorbij. Door aanhoudende computerproblemen, moest de dienst uiteindelijk alle afspraken van de burgers uitstellen en naar een latere datum verschuiven. Wie dringend een document nodig had, werd indien mogelijk, toch geholpen.

Nog niet duidelijk wanneer achterstand is ingehaald

 Intussen zijn er nog maar twee personeelsleden ziek op de dienst, er is ook iemand extra aangeworven en de dienst doet een beroep op twee externe medewerkers.  "Maar omdat er al wekenlang problemen zijn met de dienstverlening bij Burgerzaken, moet nu eerst een achterstand worden weggewerkt", zegt burgemeester Kriekels van Diepenbeek. "Vooral de administratie voor onze buitenlandse studenten is een probleem omdat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Wij zijn daarom intussen gaan aankloppen bij de dienst 'Vreemdelingenzaken' in Brussel in de hoop dat ze ons met een aantal procedures kunnen helpen. Hoe lang het zal duren voor de achterstand op de dienst is weggewerkt, is nog niet duideljk", besluit Kriekels. 

Meest gelezen