Verpleegkundigen in spe krijgen nieuwe en ruimere plaats op  Stuivenbergsite

De opleiding HBO5 Verpleegkunde van het Stedelijk Lyceum Lamorinière in Antwerpen zal over enkele jaren verhuizen naar de site van het Stuivenbergziekenhuis. Het is de bedoeling daar een hele zorgcampus uit te bouwen. Na de renovatie zal er plaats zijn voor 270 leerlingen, 120 meer dan nu. De opleiding trekt dan ook elk jaar meer leerlingen. De voorbereidende werken op de site starten in 2023. Het gaat om een investering van 9,6 miljoen euro.

De plannen voor een nieuwe zorgcampus op de Stuivenbergsite krijgen meer en meer vorm. Er komt nu ook een nieuw en groter gebouw voor de opleiding van het Stedelijk Lyceum Lamorinière. Die HBO5-opleiding situeert zich tussen het niveau van het hoger secundair onderwijs en de professionele bachelor. De opleiding duurt 3 jaar.  

Sinds 2018 telt de opleiding elk jaar 18 procent meer leerlingen. "Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met het feit dat het een knelpuntberoep is", zegt Tim Van der Schoot van het stedelijk onderwijs. "Wanneer je een diploma haalt, heb je ook een zeer grote kans om meteen een job te vinden. Maar ook corona heeft hier - vreemd genoeg misschien - aan bijgedragen. Het is duidelijk geworden dat verpleegkundigen heel belangrijk zijn in de aanpak van deze pandemie."

Open zorglab

Er komt ook een zogenoemd zorglab waar situaties uit de zorg zo realistisch mogelijk worden nagebootst om de leerlingen praktische ervaring te geven. Dat lab zal ook openstaan voor andere opleidingen. Zo lopen er gesprekken met onder meer AP Hogeschool en ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). Ook leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs zullen er kennis kunnen maken met het zorgberoep. 

In het voorjaar van 2023 starten de voorbereidende werken. Een jaar later wordt gestart met de werken aan de verpleegcampus. Het gaat om een totale investering van 9,6 miljoen euro.

Op de zorgcampus Stuivenberg krijgen ook het bestaande psychiatrisch ziekenhuis, een eerstelijnszorg voor mensen met onder meer kanker of een beroerte en huizen voor beschut wonen een plek. Op Stuivenbergsite wordt al meer dan 130 jaar zorg verleend aan de inwoners van Antwerpen.

Meest gelezen