DLE

Verbod op privéfeesten en horeca om middernacht dicht: dit staat in advies van coronacommissaris aan regeringstop

Strengere regels voor horeca zoals een sluitingsuur om middernacht, het nachtleven op slot en een verbod op privéfeesten. Dat staat te lezen in een nieuw adviesrapport van coronacommissaris Pedro Facon dat vanavond op de tafel van de regeringstop ligt. "De coronacijfers zijn slechter dan de meest pessimistische voorspellingen", aldus het rapport. 

Voor alle duidelijkheid: deze maatregelen zijn opgenomen in een advies van het coronacommissariaat aan de regeringen in ons land. Het wordt vanavond besproken op de ministerraad van de federale regering en ligt morgen als leidraad op tafel van het Overlegcomité. Het is aan dat Overlegcomité om uiteindelijk te beslissen over nieuwe maatregelen. Maar dat er strengere maatregelen zullen komen, dat staat buiten kijf.

Coronacommissaris stelt een "afkoelingsperiode" van minstens drie tot vier weken voor. Concreet:

  • Beperkingen voor de horeca: aan tafel zou je maar met maximaal vier personen kunnen zitten, tenzij je gezin natuurlijk groter is. Restaurants en cafés zouden om middernacht de deuren moeten sluiten.
  • Binnenevenementen waar veel bewogen wordt (denk aan fuiven, dancings of concerten waarbij het publiek niet zit) zouden worden verboden. Evenementen buiten zouden wel nog mogen doorgaan, maar zouden om middernacht moeten stoppen.
  • Ook privéfeesten ziet de coronacommissaris liever geannuleerd, al stelt hij wel voor om een uitzondering te voorzien voor huwelijksfeesten en begrafenissen.
  • Winkelen gebeurt alleen om te grote drukte in winkelcentra te vermijden.
  • Er zouden ook strengere regels moeten komen voor gevaccineerde mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad. Nu moeten ze zich laten testen op dag 1 en dag 7 en bij een negatieve eerste test mogen zij uit quarantaine. Zij zouden nu pas op dag 5 getest worden en in afwachting van het resultaat zou hun coronapas geschorst worden, stelt de coronacommissaris voor.
  • Sportactiviteiten moeten kunnen doorgaan, vindt de coronacommissaris  Maar er is wel de sterke aanbeveling om maximaal aan buitensport te doen en publiek zou niet worden toegelaten.
  • Het onderwijs wordt grotendeels buiten schot gelaten in het rapport van de coronacommissaris. Wel wordt een strenger testbeleid voorgesteld, en ook de aanbeveling om uitstappen met verschillende klassen te annuleren.
  • Van sociale bubbels is geen sprake in het rapport, maar er wordt wel op gewezen dat de epidemie wordt gedreven door sociale contacten, en dat het best is om die zo veel mogelijk te beperken.  

"Kernkabinet bespreekt oude recepten, zoals alleen gaan winkelen, in beperkte bubbels in de horeca plaatsnemen, een sluitingsuur voor de horeca, het sluiten van de discotheken", zegt Pieterjan De Smedt in "Laat":

Videospeler inladen...

"Noodsituatie"

Nochtans kwam het Overlegcomité nog maar vorige week bij elkaar om strengere maatregelen te beslissen. In het rapport wordt de nuance gemaakt dat die maatregelen nog niet zichtbaar zijn in de cijfers, maatregelen hebben doorgaans enkele weken de tijd nodig om effect te hebben op de curves. Maar hoe dan ook zullen die maatregelen niet leiden tot sterke dalingen, stelt de coronacommissaris in zijn rapport. Bovendien stijgen de coronacijfers veel sneller dan verwacht. Zijn conclusie? Nieuwe, strengere maatregelen zijn nodig.

"De viruscirculatie is vermoedelijk hoger dan tijdens de eerdere golven", staat er ook nog te lezen in de tekst. Het woord noodsituatie valt ook. Het rapport wordt vanavond besproken binnen de top van de federale regering, ter voorbereiding van het Overlegcomité morgen. Ook de Vlaamse regering zit morgenvroeg nog samen ter voorbereiding van het Overlegcomité. Eventuele maatregelen die daar worden afgesproken, zouden zaterdag al ingaan, liet minister Vandenbroucke (Vooruit) eerder vandaag al verstaan.

Meest gelezen