Brussel bereikt akkoord over hervorming taxisector na acties Uber-chauffeurs: "Ook zoeken naar tijdelijke oplossing"

De Brusselse regering is het eens geworden over de hervorming van de taxisector. Dat laat het kabinet van Brussels minister-president Vervoort (PS) weten. Uber-chauffeurs voeren al heel de dag acties nadat een rechter oordeelde dat ze hun activiteiten moeten stoppen. Of het politieke akkoord over de hervorming de acties meteen zal stoppen, is niet duidelijk. 

Al heel de dag voeren Uber-chauffeurs acties door bepaalde straten in Brussel af te zetten. "Er is veel hinder op de kleine ring daardoor, het is moeilijk om met hen in overleg te gaan. Ze verplaatsen zich ook snel, dus onze oproep is om met de auto de kleine ring te vermijden. We proberen eerst in overleg te gaan, maar we kunnen altijd overgaan tot takelingen", aldus Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. 

De Uber-chauffeurs zijn boos omdat het hof van beroep eerder deze week oordeelde dat ze hun activiteiten vanaf morgenavond moeten stopzetten. Reden? De Uber-chauffeurs vallen niet onder de gewone taxiwetgeving, maar onder het statuut van limousinechauffeurs. Het is daardoor onwettig dat Uber-chauffeurs op het laatste moment via een app ritten kunnen aanvaarden. In 2015 werd UberPop, de voorloper van UberX, ook al veroordeeld omdat ze in overtreding zouden zijn met de taxiwetgeving. 

Er wordt nog advies gevraagd voor de hervorming (...) Er wordt intussen ook actief gezocht naar een tijdelijke oplossing

Perstekst Rudi Vervoort (PS)

De Uber-chauffers voeren vandaag actie omdat ze hun activiteiten vanaf morgen moeten stopzetten, maar ze zijn vooral boos op de Brusselse regering. Die zou hen al jarenlang een hervorming van de taxisector beloofd hebben, waardoor hun statuut gelijk zou getrokken worden met dat van gewone taxichauffeurs. Enkele Uber-chauffeurs werden ontvangen door minister-president Rudi Vervoort (PS), maar dat overleg draaide op niets uit.

Onze reporter Willem Van Mullem kroop, nu het nog kon, bij een paar Uber-chauffeurs in de auto:

Videospeler inladen...

Nog niet voor meteen

Via een persbericht laat het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) weten dat er in de loop van de namiddag dan toch een akkoord werd bereikt binnen de regering over een hervorming van de taxisector. "De tekst van het voorontwerp van ordonnantie (...) zal op korte termijn worden voorgelegd voor overleg en advies", aldus het persbericht. 

"Het heeft tot doel om te zorgen voor een eenmaking van de sector, de reservatieplatformen te reglementeren en onze lokale economie te beschermen", gaat de tekst verder. "De hervorming komt tegemoet aan de vraag om de wetgeving aan te passen aan de nieuwe gewoonten van de klanten en gebruikers."

Er zal nu in overleg worden gegaan met de sector, en het voorontwerp wordt ook voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en tot slot aan de Raad van State. Vervoort laat weten dat in afwachting van die goedkeuring voor hervoming, "actief wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing voor de situatie die door het arrest van het hof van beroep gecreëerd werd."

Wanneer komt die hervorming er dan? "Zo spoedig mogelijk", laat het kabinet-Vervoort nog weten. Maar al zeker niet voor morgen, wanneer Uber-chauffeurs hun diensten niet meer mogen aanbieden. Het is niet duidelijk of de Uber-chauffeurs de komende dagen nog acties plannen. 

Meest gelezen