Minister Annelies Verlinden trekt 1,5 miljoen uit in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maakt 1,5 miljoen euro vrij voor projecten om geweld in huiselijke of familiekring te voorkomen. Daarmee wil ze lokale besturen motiveren om projecten uit te werken rond intrafamiliaal geweld. Steden en gemeenten mogen de komende drie maanden projecten indienen: uit de voorstellen worden 15 projecten gekozen die elk 100.000 euro steun krijgen.

Fysiek of verbaal geweld waar iemand uit de huiselijke of familiekring het slachtoffer van wordt: het is een probleem dat meer aandacht verdient, vindt federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Ze noemt de strijd tegen intrafamiliaal geweld een topprioriteit. Daarom trekt ze 1,5 miljoen euro uit om steden en gemeenten financieel te steunen in hun initiatieven rond deze problematiek.

Lokale besturen worden uitgenodigd om projecten in te dienen. Een project kan ingediend worden door een samenwerkingsverband van minstens twee steden of gemeenten en moet een bereik hebben van minstens 15.000 huishoudens. De steden en gemeenten krijgen drie maanden de tijd om een voorstel in te dienen, waarna een expertencommissie vijftien projecten zal selecteren.

Elk geselecteerd project krijgt 100.000 euro steun, verdeeld over twee jaar. De pilootprojecten zullen als goede praktijk dienen voor andere steden en gemeenten.

Dit is een strijd die we met alle bevoegdheidsniveaus samen moeten aangaan. De lokale besturen zijn belangrijke partners, en verdienen onze steun.

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken (CD&V)

“De problematiek van intrafamiliaal geweld verdient een bijzondere aandacht” zegt minister Annelies Verlinden. “De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Op federaal niveau lopen verschillende initiatieven rond dit thema, zoals de verdere uitrol van het stalkingsalarm en de opleiding van onze politiemensen. Dit is echter een strijd die we met alle bevoegdheidsniveaus samen moeten aangaan. De lokale besturen zijn belangrijke partners, en verdienen onze steun.”

Lokaal netwerk

Bij elk project moet een lokaal netwerk intrafamiliaal geweld worden betrokken, zodat hulp kan geboden worden door mensen met ervaring en deskundigheid op de meest diverse gebieden en ze hun informatie kunnen delen: politie, terreinwerkers, eerstelijnsdiensten uit de gezondheidszorg, lotgenotengroepen, en experten.

Het is de bedoeling dat slachtoffers, getuigen en ook mogelijke daders geen hoge drempels ondervinden om tijdig hulp te zoeken of zich bewust te worden van het probleem, om het geweld zo veel mogelijk te voorkomen.  

Daarnaast is het ook de bedoeling de drempel om aangifte te doen te verlagen voor de slachtoffers. Zo kunnen ze geholpen worden en er ook op vertrouwen dat ze op professionele wijze worden opgevangen en doorverwezen naar de juiste hulpverlening.

In de expertencommissie die de 15 projecten moeten selecteren zetelen vertegenwoordigers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de Lokale Politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector intrafamiliaal geweld. 

Meest gelezen