AFP or licensors

EU-landen gaan nauwer samenwerken in Kanaal, grenzen worden beter bewaakt

In de strijd tegen de smokkelnetwerken die migranten de levensgevaarlijke Kanaalroute opsturen, gaan de betrokken EU-landen - waaronder ook België - hun samenwerking opvoeren. Dat hebben ze afgesproken tijdens hun spoedoverleg in de Noord-Franse havenstad Calais. Tegelijk zal het Europese grensbewakingsagentschap Frontex zijn aanwezigheid in het Kanaal en de Noordzee opvoeren, onder meer via de inzet van luchtbewaking. Al op 1 december zou er een vliegtuig ingezet moeten worden.

Het overleg kwam er op vraag van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, nadat woensdag 27 mensen bij de overtocht van het Kanaal verdronken zijn. Voor ons land namen binnenlandminister Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi deel, ook Duitsland, Nederland, de Europese Commissie en de EU-agentschappen Frontex en Europol waren aanwezig.

De deelnemende landen verbinden zichzelf ertoe hun samenwerking uit te breiden. Wat hun politiediensten betreft, gaan ze onder meer hun inlichtingen nog beter uitwisselen en samen grenscontroleoperaties uitvoeren. Ook de gerechtelijke autoriteiten schroeven hun samenwerking op. De landen willen het de smokkelaars moeilijk maken nog aan bootjes en ander materiaal te geraken om migranten het water op te sturen.

Tegelijk zal er "vol gebruik van de middelen en de expertise van de Europese agentschappen" worden gemaakt. Frontex zal meer aanwezig zijn in het Kanaal en de Noordzee, bijvoorbeeld via de inzet van luchtbewaking. Volgens de Franse minister Darmanin zal al op 1 december een patrouillevliegtuig ingezet worden. Dit toestel zal "dag en nacht" de regio overvliegen, van Frankrijk tot Nederland, zei hij.

Ook Europol zal de lidstaten ondersteunen. De EU-landen zeggen hun onderhandelingen over het migratie- en asielpact te zullen verderzetten, met een nadruk op het versterken van de buitengrenscontroles. Met de derde landen - van waaruit de migranten afkomstig zijn - wordt gezocht naar een betere samenwerking bij het terugnemen van hun inwoners.

Aan het overleg had ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel moeten deelnemen, maar haar uitnodiging werd ingetrokken na een diplomatiek incident met premier Boris Johnson. De aanwezigen erkennen in hun slotverklaring dat de brexit tot uitdagingen en "een nieuwe juridische realiteit" heeft geleid op het vlak van asiel en migratie - reden waarom ook Londen bij het aanpakken van de Kanaalroute betrokken moet blijven. "De verbetering van de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is essentieel", luidt het.

Staatssecretaris Mahdi (zie video hieronder) zei op de afsluitende persconferentie dat de Britten hun migratiemodel moeten herbekijken. "Een land waar je zonder identiteitsdocumenten kan leven, is uiteraard aantrekkelijk." Wat Europa betreft, moet het volledige migratiemodel opnieuw bekeken worden als er structurele oplossingen voor de Kanaalroute moeten worden gevonden. "Transmigranten vertrekken niet enkel vanuit Frankrijk of België", zei hij.

Videospeler inladen...

Meest gelezen