Hogeschool PXL plant afkoelingsperiode tot kerst met online lessen: "We zijn dit aan de zorg verschuldigd"

Ook Hogeschool PXL voelt dat er extra stappen nodig zijn om de coronacijfers in te perken en kiest daarom voor afstandsonderwijs tot en met 24 december. Vanaf dinsdag zullen alle lessen online doorgaan, enkel voor practica kunnen studenten nog op de campus terecht. 

"Wij kiezen vanaf dinsdag 30 november voor een afkoelingsperiode", begint Gerrit Schuermans. "Tot en met 24 december zullen we contacten verminderen en de circulatie op de campus verlagen door over te schakelen op afstandsonderwijs. Enkel pratijkvakken in kunstopleidingen of labo's zullen nog op de campus plaatsvinden." 

Schuermans merkte dat de menigen onder de studenten verdeeld waren. "De studentenvertegenwoordigers vertelden dat er enerzijds studenten zijn die alles zoveel mogelijk fysiek willen volgen, terwijl er anderzijds ook een heleboel studenten zijn die afstandsonderwijs verkiezen."

Veel opleidingen zetten al langer terug in op online of afstandsonderwijs, maar nu zullen alle opleidingen zich voltijds daarop richten. Hogeschool PXL hoopt op die manier in januari de examens en andere activiteiten fysiek te laten doorgaan. "We hebben al eerder getoond dat we dit kunnen en ik vind dat we het de mensen in de zorg verschuldigd zijn. Zo kunnen we de druk voor hen hopelijk verlichten", besluit Schuermans. 

Meest gelezen