Zorg en Gezondheid dient klacht in tegen callcentrum na mogelijke fraude bij contactopsporing

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) gaat een strafrechtelijke klacht indienen tegen het callcentrum Yource, een van de bedrijven die deel uitmaken van het consortium dat instaat voor de contactopsporing. Het AZG doet dit naar aanleiding van de publicatie van een artikel in Het Laatste Nieuws. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt aan VRT NWS dat er mogelijk fraude is gepleegd. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de samenwerking met het callcenter Yource stopgezet. Het callcentrum zou mogelijk fraude hebben gepleegd door werknemers zogezegd te laten werken als contactopspoorder, terwijl ze in werkelijkheid ander werk aan het doen waren.

Uit een artikel van Het Laatste Nieuws blijkt dat Mifratel, een dochteronderneming van Yource, mogelijk fraude beging door onterecht prestaties in het kader van de contacttracing te factureren. Na de vragen van Het Laatste Nieuws onderzocht ook het Agentschap zelf de feiten, waarbij het indicaties kreeg die suggereren dat Yource prestaties heeft aangerekend die niet daadwerkelijk voor het contactonderzoek waren en callagents bewust verkeerdelijk liet inloggen op het belplatform van het contactonderzoek.

Daarom neemt het Agentschap een advocaat onder de arm om een melding van mogelijke fraude aan het parket over te maken. Daarnaast bereidt het ook een klacht met burgerlijke partijstelling voor en werd de samenwerking met Yource door het consortium stopgezet. Om het zekere voor het onzekere te nemen, laat Zorg en Gezondheid ook een externe audit uitvoeren bij de overige callcentra. Die moet de facturatie van de overige callcentra doorlichten en de interne controlemechanismen onder de loep nemen.

"De werkwijze binnen Yource zoals die in Het Laatste Nieuws beschreven wordt, is onaanvaardbaar", reageert Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid (zie video hieronder). "Meer nog, dergelijke werkwijze komt in onze ogen neer op moedwillig bedrog of zelfs fraude. We zullen daarom strafrechtelijk klacht indienen tegen Yource. Via het gerecht willen we de werkwijze en valselijke facturatie van Yource ten gronde laten onderzoeken en als de vermoedens van fraude bevestigd worden, alle betalingen van valse facturen terugvorderen."

Videospeler inladen...

Minister Wouter Beke reageert misnoegd

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (zie video hieronder)reageert misnoegd. "Het contactonderzoek is een belangrijk instrument in de strijd tegen het COVID-19-virus. Dat een callcentrum op deze manier omgaat met deze maatschappelijke opdracht is bijzonder verwerpelijk. Dit kan absoluut niet", klinkt het.

Het contactonderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van zes callcentra: IPG, Call-IT, In2Com (verenigd in Koramic2engage), Callexcell, N-Allo en Yource-Group. Zij staan grotendeels in voor het bellen van besmette personen en hun hoogrisicocontacten. Yource zelf was verantwoordelijk voor ongeveer 19 procent van de totale capaciteit van het consortium. Minister Beke maakt zich sterk dat het contactonderzoek, ook zonder Yource, verder kan blijven gegarandeerd worden.

Videospeler inladen...

Beroepsvereniging Customer Contact schorst lidmaatschap Yource op

Customer Contact, de Belgische beroepsvereniging van klantendiensten en contactcenters, heeft met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van contactcenter Yource geschorst. De beroepsvereniging distantieert zich ook uitdrukkelijk van de onregelmatigheden die zich mogelijk hebben voorgedaan bij Yource. "Wij willen het verdere onderzoek afwachten alvorens we verdere uitspraken kunnen doen, maar in de tussentijd hebben we besloten om met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van Yource te schorsen," zegt Hans Cleemput, directeur van Customer Contact.

Meest gelezen