Inflatie loopt door hoge energieprijzen op tot 5,6 procent: het hoogste niveau in 13 jaar tijd

De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, is opgelopen tot 5,6 procent. Dat is het hoogste peil in meer dan 13 jaar tijd. Net als de voorbije maanden is de hoge inflatie toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. 

De energieprijzen zijn opnieuw de reden voor de stijgende levensduurte. Aardgas is deze maand 116,4 procent duurder dan in november vorig jaar. Elektriciteit kost 41,8 procent meer dan een jaar geleden. Benzine werd op een jaar tijd 32,4 procent duurder, diesel 32,1 procent. De prijs van huisbrandolie ligt nu 20,9 procent hoger.

Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil nog zo sterk steeg. Toen bedroeg de inflatie 5,90 procent. Los van energie vallen de prijsstijgingen nog mee. Dat blijkt ook uit de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen. De kerninflatie bedraagt deze maand 2,14 procent.

Loon-prijsspiraal

Werkgeversfederaties maken zich zorgen over hoge inflatie omdat bedrijven de lonen van hun personeel moeten aanpassen aan het leven dat duurder wordt. "Belgische bedrijven zullen de lonen op enkele maanden tijd moeten verhogen met 4,5 tot 5 procent, terwijl voor de periode 2021-2022 in de context van de loonwet maar was gerekend op een verhoging van 2,8 procent", stelt hoofdeconoom Edward Roosens van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Voor de meer dan 400.000 bedienden van het paritair comité 200 - de grootste groep bedienden in ons land - zal die indexering in januari uitkomen op 3,56 procent. Dat becijferde hr-dienstverlener SD Worx. Een definitief cijfer wordt volgende maand verwacht.

In eerdere prognoses ging SD Worx nog uit van 2,3 procent à 3,18 procent meer loon voor die grote groep bedienden. Het loon van de meer dan 400.000 bedienden uit PC200 wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Technisch gezien gaat het niet om opslag, maar om een aanpassing van de lonen aan de levensduurte. Voor de werkgevers gaat het wel om een stijging van de loonkost. 

Het paritair comité 200 groepeert onder meer de bedienden in callcenters, uitzendkantoren, IT, consultancy, reclame, drukkerijen of de bouw.

Omdat die aanpassing van de lonen in onze buurlanden niet automatisch gebeurt, zouden onze bedrijven daardoor minder competitief kunnen worden, vreest het VBO. "Deze ontwikkeling maakt ons land ook buitengewoon kwetsbaar voor het op gang komen van een loon-prijsspiraal" zegt Roosens. Dat betekent dat hogere prijzen zouden leiden tot hogere lonen, die op hun beurt weer leiden tot hogere prijzen en tot hogere lonen.

Spaargeld

Een hoge inflatie is ook slecht nieuws voor wie spaargeld heeft. Met dit inflatiecijfer is 100 euro spaargeld van vorig jaar qua koopkracht nu maar 94,7 euro waard. Voor wie schulden heeft of een lening heeft lopen, is een hoge inflatie wel een meevaller omdat die schulden relatiever kleiner worden.

Meest gelezen