Foto: Google Streetview

Kritieke veiligheidstoestand rond Noordstation, Brusselse burgemeesters dreigen ingangen af te sluiten

De burgemeesters van Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere hebben er mee gedreigd bepaalde ingangen van het Brusselse Noordstation af te sluiten en de federale politie op te vorderen als de federale regering niet meer middelen ter beschikking stelt voor de veiligheid in de Noordwijk.

In een brief aan de ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) en Vincent Van Quickenborne (Justitie) en aan staatssecretaris  Sammy Mahdi (Asiel en Migratie) wijzen de burgemeesters Cécile Jodogne (Schaarbeek), Emir Kir (Sint-Joost) en Ridouane Chahid (Evere) op de kritieke veiligheidstoestand in en rond het Noordstation, waar de incidenten met drugs en wapens toenemen. 

"De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat het grootste deel van de betrokkenen (afkomstig uit Eritrea en Soedan) niet uitgewezen kan worden; zij kunnen dus ook niet worden vastgehouden en de gearresteerden worden vervolgens vrijgelaten", leggen de burgemeesters uit. 

Federale bevoegdheid

Ze herinneren de minister van Binnenlandse Zaken er ook aan dat zij naast de gemeentelijke autoriteiten kan optreden bij problemen van openbare orde die zich over het grondgebied van meerdere gemeenten uitstrekken, of als het algemeen belang een interventie noodzakelijk maakt, wat in hun ogen het geval is. Het federale niveau beschikt ook over een autonomie over de algemene administratieve politie, vreemdelingenpolitie en spoorwegpolitie, die belast is met de openbare orde in de treinstations.

"Wij vragen alleen dat iedereen zijn job doet", klinkt het bij Emir Kir (PS), burgemeester van Sint-Joost-ten-Node. "De federale staat moet de veiligheid in en rond het station verzekeren, dat is hun bevoegdheid. Wij begrijpen niet waarom er geen actie ondernomen wordt. Wij eisen dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt."

De federale staat moet de veiligheid in en rond het station verzekeren, dat is hun bevoegdheid

Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node (PS)

De drie burgemeesters eisen de aanwezigheid van de federale politie in het Noordstation en de oprichting van een oriëntatie- en onthaalcentrum voor de betrokkenen,  met het oog op de inschrijving in een inclusief project voor middellang verblijf. Daarnaast willen ze ook dat de toegankelijkheid van het Noordstation grondig bestudeerd wordt. Omdat er zoveel in- en uitgangen zijn in het station, zou het voor de politie te moeilijk zijn om die allemaal te controleren.

Ingangen sluiten en federale politie opvorderen

"Indien de veiligheid niet meer kan worden verzekerd, behouden we ons het recht voor om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten, en indien nodig de federale politie op te vorderen als dat nodig is", schrijven ze in hun brief aan de federale ministers.

Een maand geleden was er overleg tussen de burgemeesters van Sint-Joost en Schaarbeek, de lokale politiezone Brussel-Noord, vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en de kabinetten van Justitie, Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie. Brussels minister-president Rudi Vervoort sprak toen van een "constructief" overleg.

Als de veiligheid niet meer kan worden verzekerd, behouden we ons het recht voor om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten

"Er was inderdaad al positief overleg, maar daarna is er geen actie ondernomen", zegt Emir Kir daarover. "De situatie is gevaarlijk voor de inwoners, maar ook voor mensen die werken in Brussel. Het Noordstation is het belangrijkste station van ons land, daar passeren veel mensen. Maar de realiteit is dat er steeds meer drugs en wapens zijn. Deze situatie kan niet aanhouden. Wij doen onze job als politiezone Brussel Noord. Wij doen ons best, maar op lokaal niveau hebben we niet genoeg middelen om te reageren." 

Mahdi: "Politie inschakelen zoals we elders al doen"

Er wordt ook wel gekeken naar Sammy Mahdi, Staatsecretaris voor Asiel en Migratie, ook al omdat de onveilige gevoelens en de criminaliteit gelinkt worden aan migranten zonder papieren en transmigranten, op doorreis dus.

"We moeten ambitieus zijn. Ik reik mijn hand uit naar de lokale politiezone en naar de burgemeesters. We hebben al politiezones in de rest van het land waar we al dergelijke acties opzetten, met de Dienst Vreemdelingenzaken en met de lokale politie, om ervoor te zorgen dat we personen die hier onwettig verblijven, kunnen vasthouden in een gesloten centrum. Zeker profielen die zich niet goed gedragen. De mogelijkheden zijn er. Dus maak er dan ook asjeblieft gebruik van."

We hebben al politiezones waar personen die hier onwettig verblijven vastgehouden kunnen worden in een gesloten centrum. Maak daar gebruik van

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V)

Het besproken oriëntatiecentrum ziet Mahdi minder zitten: "Personen die criminele daden stellen, moeten niet in een asielcentrum zitten, maar in een gevangenis. En moeten sowieso hard aangepakt worden. Ik wil dus gewoon meer politiecontroles. De politiezone in de Noordwijk kan veel meer doen en mag veel ambitieuzer zijn dan nu het geval is", volgens Mahdi.

Beluister hier het interview met staatssecretaris Sammy Madhi (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen