Politiebonden na overleg met minister Verlinden (CD&V): "Nog veel onduidelijkheden, maar deze week geen acties"

Het overleg tussen de politievakbonden en minister Verlinden (CD&V) is afgelopen, en was "eerder constructief", aldus de bonden. Er is een akkoord over de eindeloopbaanregeling, maar over onder meer de loonsverhogingen was "de minister niet nauwkeurig genoeg". Donderdag is er opnieuw overleg ingepland. 

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) liet afgelopen weekend verstaan dat ze "een onderhandelingsmandaat" had gekregen voor de gesprekken met de politievakbonden. Die bonden voeren al weken actie omdat ze een beter statuut willen voor politiemensen, en ook meer loon. Bij aanvang van het overleg was te horen dat de vakbonden hoopten op een constructief gesprek, aangezien een "onderhandelingsmandaat" toch op zijn minst een erkenning zou zijn voor het probleem. Een vorig overleg tussen de bonden en de minister eindigde op een "fiasco"

Het is nog wat blind varen over hoeveel budget er voorzien is

Carlo Medo, NSPV

Het overleg duurde twee uur en was eerder constructief, aldus de bonden. Een eerste punt was de eindeloopbaanregeling voor agenten - een soort van regeling rond vervroegd pensioen. "De minister heeft duidelijk bevestigd dat, zolang er geen harmonisatie is van de specifieke beroepsgroepen, de verworven rechten gewaarborgd blijven". Op dit moment kunnen agenten via een eindeloopbaanregeling op vervroegd pensioen. Voorwaarden zijn onder meer 58 jaar zijn en minstens 37,5 jaar gewerkt hebben. Het zou eerder over een beperkte groep agenten zijn, die vaak al vanaf hun achttiende bij de politie gingen. 

Over de verdere sectorale zijn er nog veel onduidelijkheden, onder meer over het loon. "We zijn voorzichtig positief. Wat het concrete mandaat is van de minister, is niet duidelijk", aldus Carlo Medo van NSPV. "Dus het is wat blind varen over hoeveel budget er voorzien zou zijn." 

Of er een akkoord is voor het einde van het jaar, wil ik niet zeggen

Vincent Houssin, VSOA

Om de verdere onderhandelingen een kans te geven is er donderdag opnieuw overleg, ook om een agenda voor verdere onderhandelingen vast te leggen. "De minister gaf aan snel tot een akkoord te willen komen, we gaan onderhandelen de komende weken, maar of er een akkoord is voor het einde van het jaar durf ik niet te zeggen", aldus Vincent Houssin van VSOA. "De geplande politieacties van deze week worden voorlopig geannuleerd, om het overleg van donderdag alle kansen te geven." Het is niet uitgesloten als dat overleg afspringt, dat er opnieuw acties komen. "We zijn er nog niet", aldus Medo van NSPV nog.  

Meest gelezen