Socioloog : "Onvermogen van overheden om duidelijke regels op te leggen, is geen vrijgeleide om erop los te feesten"

De nieuwe coronamaatregelen die de federale regering afgelopen weekend oplegde, veroorzaken bij veel mensen verwarring. Ook op onze redactie. Dennis van den Buijs kreeg geen eenduidig advies over wat hij moet doen nu één van zijn kinderen positief testte. In het koor van Els Broekmans wordt geopperd dat ze wel kunnen repeteren, als er maar publiek is. Want optredens geven mag wel. Wat nu te doen bij deze verwarring? Wij vroegen het aan Walter Weyns, hoogleraar sociologie aan de UAntwerpen.

"Ik zit mezelf momenteel ook af te vragen hoe ik mijn lessen deze week ga aanpakken, maar ik probeer er koel onder te blijven", zegt Walter Weyns al meteen. De UAntwerpen besliste dat lessen voortaan ook online beschikbaar moeten zijn, zodat studenten niet meer verplicht zijn om naar de aula te komen. "Ik merk dat alle faculteiten driftig op zoek zijn naar goede richtlijnen. Het is voor iedereen moeilijk, ja."

Goede, duidelijke richtlijnen lijken nu voor iedereen te ontbreken. "Als die om te beginnen onduidelijk zijn, en dan ook nog eens tegengesproken worden door experts en belangengroepen, dan krijg je een soort richtingloosheid. Mensen weten dan niet meer waar te beginnen."

Geest van de regels

De vraag is dan wat we moeten doen. "Als collectieve normen het laten afweten, dan moet je als burger je burgerzin opnemen en echt burger-verantwoordelijk proberen te handelen. Dat betekent dat je probeert te bekijken wat er in jouw leven kan of moet gebeuren. Daarna moet je met de kennis die je hebt, in eer en geweten een beslissing nemen."

We moeten daarbij ook kijken naar de geest van de regels. "Als je je daarin probeert te verplaatsen, in de geest van de problemen waarin we nu zitten, dan ga je als koor geen publiek uitnodigen om te repeteren. Dat weet je eigenlijk wel."

Zelfs wanneer een overheid het laat afweten, word je nog altijd geacht om je als een burger te gedragen

Walter Weyns, hoogleraar Sociologie UAntwerpen

Maar wat als je het echt niet allemaal meer weet? "Zoek iemand die je kan vertrouwen, iemand die in het verleden al heeft bewezen heeft dat die een helder hoofd heeft. Dat hoeft niet iemand op het internet te zijn. Want googelen dat is het beste recept om helemaal in verwarring te geraken."

"Ik denk dat politici ook wel weten dat het ingewikkeld is en dat ze ook soms met de handen in het haar zitten. Ongetwijfeld is veel kritiek terecht, maar het is makkelijk om te zeggen dat zij het verkeerd doen. Zelfs wanneer een overheid het laat afweten - door onvermogen of door heirkracht, dat laat ik in het midden - schort dat je burgerschap niet op en word je nog altijd geacht om je als een burger te gedragen. Het onvermogen van overheden, niet-efficiënte maatregelen opleggen of er niet goed over communiceren, dat kan geen vrijgeleide zijn om erop los te gaan feesten of onverstandige dingen te doen."

Meest gelezen