Radio 2

Absurd beeld in Blankenberge: verlichtingspalen in het midden van een nieuw fietspad

Het is een absurd beeld: in het midden van een nieuw fietspad in Blankenberge staat een verlichtingspaal. Op sociale media worden de foto's dan ook gretig gedeeld. “De schuld van nutsmaatschappij Fluvius”, zegt Jurgen Content (Vooruit), schepen van Openbare Werken. 

De omgeving van de Hugo Verriestlaan in Blankenberge wordt dit jaar heraangelegd met meer dan 2 kilometer aan nieuwe fietspaden. Het stuk in de Hugo Verriestlaan is bijna klaar, maar de oude verlichtingspalen werden nog niet weggehaald. En dat zorgt voor een absurd beeld: drie palen in het midden van het fietspad.

“We hebben al enkele weken weet van het probleem”, zegt Jurgen Content (Vooruit), schepen van Openbare Werken. “Het is de schuld van nutsmaatschappij Fluvius, waar het probleem al langer aansleept. Ook op andere plaatsen waar de straat heraangelegd werd, kwamen zij hopeloos te laat. Maar daar viel dat niet op omdat de verlichtingspalen niet in het midden van het fietspad stonden.” 

LED-verlichting

Gelijktijdig met de werken moest Fluvius de straatverlichting vervangen door LED-verlichting, maar die vervanging verloopt trager dan voorzien. Omdat de aannemer de timing van de werken moest respecteren, werd het nieuwe fietspad dan maar rond de oude verlichting geïnstalleerd.

“Een gebrekkige planning en communicatie”, volgens burgemeester Björn Prasse (Open VLD). “Noch wij, noch ex-schepen Sandy Buysschaert (CD&V), onder wie het dossier gestart werd, kunnen hier iets aan doen”, geeft Content mee. “Er werd meermaals aangedrongen op een stand van zaken inzake de nieuwe verlichting. Er loopt momenteel van alles fout bij Fluvius, en daar zijn wij de dupe van. Onze technische diensten klaagden dit al meermaals aan.” Voor alle duidelijkheid: het fietspad is nog niet open, dus ongevallen zijn uitgesloten. 

Meest gelezen