Botten die overblijven na resomatie van dieren in Nederland (archieffoto).

Ethisch groen licht voor "resomatie" of lichamen van doden in hete vloeistof oplossen, composteren minder evident

Er is geen bezwaar om resomatie, of het oplossen van de lichamen van overledenen in een hete vloeistof, in de toekomst mogelijk te maken naast begraven en cremeren. Dat zegt alvast het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een advies aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Lichamen composteren is minder evident.

Somers vroeg in september aan het adviescomité om zich te buigen over de ethische aspecten van resomatie en humusatie (of composteren), om die eventueel toe te laten als alternatieve wijzen van lijkbezorging. 

Het comité ziet alvast geen graten in resomatie, ook wel aquamatie genoemd. Hierbij wordt het lichaam in een stalen drukvat geplaatst dat gevuld is met water en kalium- en/of natriumhydroxyde. Het vat wordt onder druk gezet en het water wordt verwarmd tot 100 à 150 graden Celsius. Na twee tot tien uur zijn de organische stoffen van het lichaam opgelost. De vloeistof kan worden afgevoerd via het riool, of bijvoorbeeld in een "gedenkvijver" gegoten worden. De beenderresten kunnen worden vermalen en meegegeven aan de nabestaanden. 

"Resomatie staat technologisch op punt en doorstaat de toetsing met het ethisch kader dat hier wordt gebruikt", zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in zijn advies. "Op verschillende punten, onder meer milieu-impact, steekt resomatie zelfs gunstig af tegenover crematie en begraven." Het comité wijst er ook op dat resomatie net als crematie "tegemoet kan komen aan de ruimteproblematiek die de klassieke begrafenismethode met zich meebrengt".

Humusatie

Een andere techniek, humusatie of het composteren van een lichaam, is minder evident, zo blijkt nog uit het advies. Als mogelijk alternatief wijst het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek naar natuurbegraven zonder crematie, waarbij een lichaam in biologisch afbreekbare materialen wordt begraven.

Er zijn al natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen, maar daar gaat het meestal om het begraven of uitstrooien van as na een crematie. Eind september werd in Drongen de eerste natuurbegraafplaats geopend waar ook lichamen begraven kunnen worden. "Je wordt er letterlijk begraven of uitgestrooid te midden van de natuur", zo kondigde de stad Gent toen aan. "Gedenktekens zijn er niet, maar nabestaanden kunnen wel een vogelhuisje met de naam van de overledene aan een boom hangen." Een concessie loopt er 25 jaar, dat is de tijd die een lichaam nodig heeft om op te gaan in de natuur.

Meest gelezen