Vlaamse Waterweg

Twee sluizen overstromingsgebied  De Bunt in Hamme bijna klaar

De werken aan het overstromingsgebied De Bunt in Hamme gaan de laatste rechte lijn in. De 2 sluizen op de Schelde- en Durmedijk zijn bijna klaar. Die sluizen moeten ervoor zorgen dat na een overstroming het water terug weg kan uit het overstromingsgebied. Maar ze zijn ook belangrijk voor de natuur. Volgend voorjaar zullen de dijken langs De Bunt verlaagd worden. Dan kan het rivierwater er bij extreem weer in het gebied stromen om zo de rest van de regio van wateroverlast te vrijwaren.

Het overstromingsgebied De Bunt maakt deel uit van de Sigmawerken die de gebieden langs de Vlaamse getijderivieren moeten beschermen tegen overstromingen. Het gebied ligt aan de monding van de Durme in de Schelde. De 2 sluizen die nu bijna afgewerkt zijn moeten ervoor zorgen dat het ingestroomde water ook opnieuw kan afgevoerd worden. Het gaat om een uitwateringssluis in de Scheldedijk en een in- en uitwateringssluis in de Durmedijk.

Unieke natuur

De twee sluizen moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat na een overstroming het gebufferde water weer terug naar de rivieren Schelde en Durme kan afvloeien. Maar omdat de sluis op de Durmedijk in de twee richtingen werkt, kan er ook gecontroleerd water in het gebied toegelaten worden. Dat is niet van belang bij extreem weer, maar wel op dagelijkse basis. Door het getijde in De Bunt toe te laten, kunnen er schorren en slikken ontstaan wat een heel eigen fauna en flora aantrekt.

Laatste rechte lijn

Met de nakende afwerking van de 2 sluizen is de aanpassing van De Bunt tot een overstromingsgebied bijna afgerond. Komend voorjaar moeten dan enkel nog de dijken van de Schelde en de Durme langs De Bunt verlaagd worden. Zo zal er, bij extreem hoge waterstanden, water over de dijken in het gebied kunnen stromen. Als die werken achter de rug zijn zal de Durme- en Scheldevallei weer wat beter beveiligd zijn tegen overstromingen.

Meest gelezen