Streng beleid tegen leegstand op komst in Sint-Niklaas: "10.000 euro boete per onbewoond jaar"

Sint-Niklaas wil nog strenger optreden tegen eigenaars die hun huizen lang laten leegstaan. Momenteel lopen de boetes voor leegstand op tot 5.000 euro per jaar dat een pand leegstaat, in de toekomst zal dat naar alle waarschijnlijkheid tot 10.000 euro gaan. "De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren, maar het schepencollege wil langdurige leegstand duurder maken", zegt schepen Maxime Callaert (N-VA)

Op dit moment zijn er 608 leegstaande panden in Sint-Niklaas. "En dat cijfer is de laatste jaren enorm toegenomen", zegt schepen Maxime Callaert (N-VA). Al komt dat ook voor een deel omdat de stad er nu meer controles uitvoert. "We hebben een extra woningcontroleur in dienst genomen. Tijdens de coronaperiode hebben ze zich dan nog eens in het bijzonder toegespitst op leegstand. En dan hebben we toch wel gemerkt dat er meer leegstand is dan de cijfers oorspronkelijk lieten blijken." 

Boetes opdrijven

Om de toenemende leegstaand in te tomen, voert de stad heffingen door op panden die leegstaan. "Want de mensen raken in de portemonnee, is vaak toch wel het meest doeltreffend", verduidelijkt Callaert. Momenteel is het al zo dat je een boete krijgt wanneer jouw eigendom leegstaat.  En dat bedrag wordt elk jaar hoger.  "Het eerste jaar is de boete 1.250 euro, het tweede jaar verdubbelt dat tot 2.500 euro. Vanaf het derde jaar is de boete 5.000 euro, en dat blijft ook zo de jaren daarna." Maar dat blijkt niet voldoende, dus wil de stad die boetes binnenkort opdrijven.

Het grootste probleem is de langdurige leegstand. Die panden geven een verwaarloosde en verloederde indruk

Schepen Maxime Callaert (N-VA)

"Blijkbaar is 5.000 euro nog niet genoeg om de boodschap over te maken. Dus willen we nu een vierde aanslagjaar invoeren. Dat wil zeggen dat wanneer een huis langer dan vier jaar leegstaat, de eigenaar 10.000 euro boete per jaar moet betalen", legt Callaert uit. "Het grootste probleem is tenslotte de langdurige leegstand. Die panden geven soms echt een verwaarloosde en verloederde indruk."

Er zijn uiteraard wel bepaalde vrijstellingen. "Er zijn manieren om de boetes tijdelijk te ontlopen, als het ware", weet Callaert, "maar dan moet er natuurlijk in tussentijd wel iets met het pand gebeuren. Die vrijstelling is een recht die we jou toekennen als je een bepaald engagement toont. Als je het pand bijvoorbeeld net hebt gekocht en nog moet renoveren, voordat er iemand in kan wonen."

Alternatieven

De stad helpt eigenaars ook met het zoeken naar een oplossing voor leegstand. "We gaan altijd met hen in gesprek en bieden hen alternatieven. Ze kunnen bijvoorbeeld hun woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Dat kantoor neemt de woning dan over voor een periode van minstens 9 jaar, en zorgt ervoor dat de woning weer conform de wooncode is. Dan kan de woning verhuurd worden aan kwetsbare doelgroepen", vertelt Callaert. 

Bij hardleerse eigenaars kan de stad het gebouw zelfs opeisen. "Vroeger konden wij eigenaars alleen vragen om hun woning te laten beheren door het sociaal verhuurkantoor. Maar als er eigenaars zijn die echt niet willen luisteren, dan is er nu het "sociaal beheersrecht". Dat is een middel dat we sinds een jaar of 2 hebben gekregen van de Vlaamse overheid", zeg Callaert nog. "Op die manier kunnen we panden voor een stuk confisceren en verhuren aan kwetsbare doelgroepen via het sociaal verhuurkantoor."

Meest gelezen