4 ambtenaren zouden valse rijbewijzen en verblijfsvergunningen hebben verkocht: "Schade voor openbare veiligheid"

Vier ambtenaren van de Brusselse gemeente Anderlecht zouden de voorbije jaren honderden valse documenten verkocht hebben. Dat zegt het parket van Brussel. Het zou gaan om meer dan honderd valse rijbewijzen en duizenden valse vergunningen voor buitenlandse werknemers. Het tekort door de vervalsingen kan oplopen tot in de miljoenen euro's, schat het parket.

Het waren de administratieve diensten van de gemeente Anderlecht die na een intern onderzoek naar enkele gemeenteambtenaren in januari 2020 aangifte gingen doen. De ambtenaren in kwestie zouden een handel hebben opgezet in valse rijbewijzen, en ook in valse 19bis-bijlagen, waarmee buitenlandse werknemers een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Er zijn voorlopig vier ambtenaren opgepakt, waarvan 2 vrij onder voorwaarden, de andere twee zijn aangehouden. 

Er is ook een burger opgepakt en aangehouden, aldus het parket. "Op 29 oktober werd het onderzoek versneld door het feit dat een ambtenaar van de gemeente Anderlecht getuige was van valsheid in geschrifte en gebruik ervan aan het loket", aldus Sarah Durant van het parket van Brussel. "De politiediensten grepen snel in en konden de persoon die zich met de valse documenten aan het loket had gemeld, oppakken (...) Tijdens de huiszoeking in haar woning ontdekten de onderzoekers een groot aantal vervalste documenten." In het verhoor zou de persoon in kwestie verschillende ambtenaren genoemd hebben, die werkzaam zijn bij de administratieve diensten van Anderlecht. 

Gezien de hoeveelheid vervalste documenten kan het tekort oplopen tot in de miljoenen euro's

Parket van Brussel

Het hield de opgepakte persoon aan, en kon ook twee ambtenaren in de handel naar 19bis-bijlagen oppakken, maar ze zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De ambtenaren waren minstens drie jaar actief en zouden ongeveer 1.900 19bis-bijlages per jaar vervalst hebben. Ze zouden daar - per document - tussen de 1.200 en 1.800 euro voor gekregen hebben. 

Valse rijbewijzen

Twee andere ambtenaren werden opgepakt - en aangehouden - in het onderzoek naar de handel in rijbewijzen. "Het onderzoek richtte zich vervolgens op de afgifte van valse rijbewijzen", aldus het persbericht van het parket. 

De modus operandi zou als volgt geweest zijn: gemeenteambtenaren openden een dossier om een rijbewijs toe te wijzen aan een persoon van buitenlandse herkomst, zonder dat die persoon aanspraak kon maken op een rijbewijs in zijn of haar land van herkomst. Uit bankonderzoek zou dan blijken dat er contant geld was gestort op de bankrekening van een gemeenteambtenaar.

"Uit het onderzoek is gebleken dat twee ambtenaren betrokken zouden zijn bij de handel in valse rijbewijzen", aldus het parket. "Een van hen, thans ambtenaar bij de gemeente Ninove, wordt er ook van verdacht binnen de gemeente Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet." De twee ambtenaren werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie, openbare omkoping en, voor een van hen, het witwassen van geld. 

Een van de verdachten zou ook binnen de gemeente Ninove valse identiteitskaarten verhandeld hebben

Parket van Brussel

Gevaar op de weg

Volgens het parket zijn "de feiten een gevaar voor de openbare veiligheid". "Zo heeft elke persoon die een valse 19bis-bijlage heeft gekregen, kunnen genieten van sociale rechten, onder meer gezinshereniging, werkloosheidsuitkering en sociale uitkeringen", aldus het parket. Gezien de hoeveelheid valse documenten die zijn geïdentificeerd, zou dit volgens het parket kunnen leiden "tot een tekort van verscheidene miljoenen euro's".

Bovendien houdt de afgifte van valse rijbewijzen aan personen die nooit een bekwaamheidsexamen hebben afgelegd en dus vrachtwagens, opleggers en andere voertuigen mogen besturen, een duidelijk gevaar in voor het wegverkeer.

Het parket onderzoekt nu verder wie de ontvangers waren van al die documenten, wie er bij de handel betrokken was, en of er eventueel tussenpersonen zijn geweest. 

Meest gelezen