KMO's willen extra personeel aannemen, maar vinden geen geschikte werkkrachten

Limburgse KMO's zoeken dringend werkkrachten, maar 9 op 10 bedrijven vrezen dat ze geen geschikt personeel zullen vinden. De helft van de Limburgse KMO's wil binnen het half jaar extra mensen, maar het wordt moeilijker om geschikt personeel te vinden nu de werkloosheidscijfers historisch laag zijn. 

"Er is voor KMO's goed nieuws en slecht nieuws", begint gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens van VKW Limburg. "We zien dat het Limburgse KMO-landschap echt positieve cijfers heeft als het gaat om investeren en uitbreiden, wat zorgt voor de creatie van meer jobs. Maar laat daar de keerzijde van de medaille nu zijn: er zijn te weinig geschikte mensen voor die jobs." Dat blijkt uit een bevraging waar werkgeversorganisatie VKW Limburg aan meewerkte.

Er is sinds vorig jaar een daling van 16 procent van het aantal werkzoekenden zonder werk. Met iets meer dan 180.000 werkzoekenden in Vlaanderen is er een nieuw laagterecord bereikt van de laatste vijftien jaar. VKW Limburg ziet dat als grote reden waarom KMO's het moeilijk hebben om mensen aan te werven. "Vroeger hadden we 1 job en 5 kandidaturen, nu hebben we 5 jobs en maar 1 kandidatuur die niet altijd even geschikt is", aldus Lemmens. 

Inzetten op activering

Lemmens pleit voor de activering van mensen die langdurig inactief zijn, om zo de gaten in de markt op de vullen. "De mensen die abeidsongeschikt zijn of niet in de groep werkzoekenden vallen, moeten we van dichtbij gaan bekijken", gelooft Lemmens. "Het is aan de overheid en vakbonden om taboes te doorbereken. We moeten nagaan of iedereen in de inactiviteit ook echt niks kan doen voor het arbeidsbestel." Hij gelooft dat de fierheid van die mensen op die manier ook hersteld kan worden. 

We moeten de beschikbare handen echt groter maken, want die dekken de lading nu niet 

Ruben Lemmens, VKW Limburg

"We moeten de beschikbare handen echt groter maken, want die dekken de lading niet." Zeker nu de mondiale economie het over het algemeen goed doet, vindt VKW Limburg dat de nationale context dat moet ondersteunen. "Maar ik vind wel dat we vooral moeten onthouden dat bedrijven, hoe moeilijk de tijden van vandaag ook zijn, moedig blijven en een krachting ondernemerschap blijven tonen" , sluit Lemmens op een positieve noot af. 

Meest gelezen