Moet hele gezin in quarantaine? En moet ik die zelftests ook zelf betalen? Jouw vragen over het testbeleid beantwoord

Testen op dag één en dag zeven, enkel testen op dag één, enkel testen op dag vijf: het testbeleid in ons land verandert sneller dan de meeste mensen kunnen bijhouden. Wat als je twee codes ontvangt terwijl je er maar één nodig hebt? Is het normaal dat de contactopsporing je niet belt? En moet je die zelftests uit eigen zak betalen? Wij zochten en vonden een antwoord op de meest gestelde vragen en voorkomende situaties.

1. Je hebt coronasymptomen

  • Bedoeling is dat je gebruik maakt van de zelfevaluatietool. Die is in het leven geroepen om huisartsen te ontlasten.
  • Moet je je laten testen, dan krijg je via de tool een testcode.
  • In afwachting van je testresultaat blijf je thuis.
  • Test je negatief, dan mag je je huis verlaten.
  • Test je positief, dan ga je minimum 10 dagen in isolatie. De personen waarmee je samenwoont, moeten in quarantaine.

2. Je had een hoogrisicocontact

Ben je volledig gevaccineerd?

  • De besmette persoon geeft jouw gegevens door aan de contactopsporing. Je kan hen ook zelf bellen op 02 214 19 19.
  • Je ontvangt één testcode waarmee je je rond de vijfde dag na je hoogrisicocontact moet laten testen.
  • Je gaat in quarantaine tot je het resultaat ontvangt. Vanaf dag vier na je hoogrisicocontact mag je uit quarantaine áls je elke dag een negatieve zelftest aflegt.

Ben je niet volledig gevaccineerd?

  • In dat geval moet je je nog steeds twee keer laten testen: op dag één en op dag zeven na je hoogrisicocontact.
  • Je blijft in quarantaine tot het resultaat van de tweede test bekend is.

Je had een hoogrisicocontact wanneer je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact had met een besmet persoon.

Ben je besmet, dan moet je alle contacten vanaf twee dagen voor je eerste klachten tot het moment dat je in isolatie ging, doorgeven aan de contactopsporing.

De laatste dag waarop je een hoogrisicocontact had, kan je beschouwen als dag ‘0’.

Dat kan via verschillende wegen. Heb je de Coronalert-app, dan krijg je een rood scherm. Het gaat hierbij over hoogrisicocontacten met mensen die je niet kent. Via de contactopsporing kan je een sms ontvangen nadat zij met de besmette persoon in kwestie hebben gebeld. Sinds kort kunnen mensen die positief hebben getest, hun hoogrisicocontacten ook doorgeven via een nieuwe tool. Ook langs die weg kan je een code ontvangen. De CLB’s ten slotte staan in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen en personeelsleden.

Dan moet je aan de besmette persoon met wie je een hoogrisicocontact had, vragen om je naam door te geven. Dat kan die ofwel via de contactopsporing (02 214 19 19), ofwel via de nieuwe tool doen.

Neen, je bent pas een hoogrisicocontact als je zelf (langer dan 15 minuten en op minder dan 1,5 meter afstand) in contact bent geweest met iemand die besmet is of symptomen vertoont.

“Het meest recente testbeleid geldt enkel voor 12-plussers”, weet Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. “We bekijken momenteel samen met onder meer de ministers van onderwijs en jeugd wat we moeten doen met de min-12-jarigen.”

Kan een besmet kind zich niet isoleren van andere huisgenoten, dan heb je hoogrisicocontact tot het einde van de besmettelijke periode. Je laat zo snel mogelijk na het ontdekken van de besmetting een eerste test afnemen. Een tweede test kan worden afgenomen op dag tien, aan het einde van de isolatie van het besmette kind. Als die test voor iedereen negatief is, eindigt de quarantaine. Alsnog is een derde test zeven dagen na het laatste hoogrisicocontact (op dag 17) nodig.

Gebeurt er geen testing, dan duurt de quarantaine tot tien dagen na het beëindigen van de isolatieperiode (dus 10 dagen isolatie + 10 dagen quarantaine). Ouders van kinderen jonger dan 6 jaar beslissen zelf of ze bijkomende tests - en dus mogelijk kortere quarantaine - of een langere quarantaine zonder tests verkiezen.

Ja, dat mag. Kan de besmette persoon zich volledig isoleren en zijn de huisgenoten volledig gevaccineerd, dan mogen ze na het afleggen van een negatieve test rond dag vijf uit quarantaine. Wel is het belangrijk de basismaatregelen (afstand, hygiëne, mondmasker) te respecteren en voorzichtig te blijven. Gaat het om niet-gevaccineerde huisgenoten, dan is een test op dag één en dag zeven vereist.

De enige officiële test wanneer je een hoogrisicocontact bent, is een PCR-test. “En dit is heel duidelijk een hoogrisicocontact”, aldus Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. “Bij een normale gang van zaken worden die vrienden gecontacteerd door de contactopsporing, geven zij alle hoogrisicocontacten door en ontvang je vervolgens ook zelf een testcode.”

Had je een hoogrisicocontact, dan moet je een geldige PCR-test voorleggen. Die kan alleen worden afgenomen in een testcentrum, labo of bij de huisarts – al wordt die laatste afgeraden om overbelasting te vermijden. Via mijngezondheid.belgie.be kan je een afspraak maken in een centrum of labo.

Dat kan. Als de contactopsporing weet dat je gevaccineerd bent, dan krijg je één testcode toegestuurd. Heeft de besmette persoon dit niet doorgegeven, dan ontvang je twee codes en hoef je er maar één te gebruiken.

Met een herstelcertificaat moet je je enkel laten testen als je symptomen hebt. Voor een hoogrisicocontact zonder symptomen is een test niet nodig.

Ziekenfondsen en lokale besturen verlenen bijstand voor alle tools die COVID-gerelateerd zijn.

“Ja”, zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing. “Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming zijn er wel maatregelen genomen: zij hoeven bij de apotheek slechts 1 euro te betalen. Verder hebben we contact gehad met supermarkten, met de bedoeling dat ook daar zelftests aan een betaalbaardere prijs worden aangeboden.”

Meer informatie over het testbeleid vind je op www.info-coronavirus.be.

Luister hier naar het integrale gesprek met Karin Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing en Tracing, in "De Ochtend":

Meest gelezen