Zorgpersoneel staat soms al vier golven lang op covidafdeling: "Het is nu geen 5 voor 12, maar ver over 12"

De vierde golf treft de ziekenhuizen nu al harder dan de tweede en derde golf.  De verpleegkundigen vinden steun bij elkaar, maar merken ook dat de steun van de maatschappij afneemt. Dat kan Yannick Eurlings, die al elke coronagolf op de covidafdeling staat in Ziekenhuis Oost-Limburg, alleen maar bevestigen.

Met 400 overuren op de teller, dit jaar alleen al 150, voelt verpleger Yannick Eurlings hoe zwaar deze nieuwe golf doorweegt. "Deze keer kwam alles zo onverwacht voor iedereen. Wij weten soms ook niet meer wat te doen, maar we proberen er wel elke dag opnieuw te staan." Iets wat niet  vanzelfsprekend is, nu er zoveel personeel uitvalt. 

"Het tekort aan personeel gaat heel breed", vertelt Eurlings. "Poetspersoneel, afvalophaling, maar ook psychologen vallen weg. Zij gaven ons veel mentale steun in de tweede en derde golf, dus dat voelen we wel." Ze blijven wel steun vinden bij elkaar, maar merken dat de veerkracht afneemt. "Ik werk eigenlijk maar halftijds, dus ik kan af en toe mijn hoofd nog eens boven water steken, maar veel collega's gaan echt nog verzuipen", zucht hij. 

Steun van maatschappij neemt af

"Al sinds 13 maart 2020 help ik bij de kritieke diensten", getuigt Eurlings. "Toen sloegen de mensen op potten en pannen voor ons en hingen er witte doeken buiten... dat is nu wel anders." Hij merkt dat er vooral veel negativiteit komt van sociale media en heeft het gevoel dat het zorgpersoneel door veel mensen al vergeten is. "WIj vechten zo hard en zo lang al tegen een onzichtbare vijand, we hopen dat de mensen ons blijven steunen nu het al ver voorbij 12 uur is." 

Meest gelezen