Betogers in hartje Brussel in juni.

Kamer keurt resolutie over ecocide goed: "Dit kan een fundamentele verandering teweegbrengen"

Ecocide moet opgenomen worden in het internationaal strafrecht. De plenaire Kamer heeft gisterenavond een voorstel van resolutie van de groene meerderheidspartijen Ecolo en Groen in die zin goedgekeurd. De burgerbeweging End Ecocide Belgium hoopt dat een opname in het strafrecht een verandering kan teweegbrengen: "Nu gebeurt het meestal met toestemming van de wet, maar het zou overtreders in de toekomst kunnen afschrikken."

België wordt daarmee het tweede land in Europa, na Frankrijk, dat ecocide in het strafrecht zou willen. De tekst is goedgekeurd door de meerderheidpartijen, met de steun van de extreemlinkse oppositiepartij PVDA. N-VA en het extreemrechtse Vlaams Belang stemden tegen. Ecocide is een grootschalige, langdurige vernietiging of ernstige beschadiging van ecosystemen.

Concreet vraagt de Kamer de regering om de schouders te zetten onder een coalitie van bereidwillige landen die werk maakt van een nieuw internationaal verdrag. Dat zou het mogelijk maken om ecocide op internationaal niveau te vervolgen. Daarnaast wil het parlement dat België ijvert voor een amendement op het Statuut van Rome, waardoor ecocide opgenomen zou worden als misdaad bij het Internationaal Strafhof. 

"Verantwoordelijken afschrikken"

End Ecocide Belgium, een jonge burgerbeweging die bezorgd is om de ecologische crisis, zegt dat het strafbaar maken van ecocide een fundamentele verandering kan teweegbrengen in de manier waarop we met onze leefomgeving omgaan. "Ecocide gebeurt nu meestal met toestemming van de wet. Maar als het deel uitmaakt van het strafrecht kan het verantwoordelijken afschrikken." 

Ecocide is de massale vernietiging van ecosystemen en ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is. "Voorbeelden zijn de schade aan oceanen door overbevissing, plastic vervuiling en diepzeemijnbouw, ontbossing voor intensieve veeteelt en agro-industrie, ernstige chemische verontreiniging van de bodem en het grondwater."

Belangrijk mandaat om diplomatieke initiatieven te nemen

End Ecocide Belgium

End Ecocide Belgium vertegenwoordigt Stop Ecocide International en End Ecocide on Earth. De beslissing van de Kamer is niet zonder belang, zeggen ze: "Het gaat hier om een belangrijk mandaat aan de Belgische federale regering om diplomatieke initiatieven te nemen om de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof uit te breiden met ecocide."

"Dan kan ecocide als internationale misdaad vervolgd worden, net zoals de andere vier misdaden tegen de vrede: genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en daden van agressie."

Meest gelezen