Leerkracht Joris pleit voor vooruitziende maatregelen: "Het onderwijs kan je niet met een schakelaar aan- of uitzetten"

Moeten de scholen weer sluiten of blijven ze open? Dat is de één van de vragen waarover het overlegcomité zich straks buigt. Zowel binnen de politiek als binnen het onderwijs zelf bestaan daarover verschillende meningen. Leerkracht Joris Van den Cruijce uit Asse vindt dat er nu te veel laattijdige beslissingen worden genomen. "Twee weken geleden was er een overlegcomité, vorige week nog eens en nu nog eens. Telkens opnieuw vraagt men aan het onderwijs om ons te heroriënteren."

"Ik begrijp dat er maatregelen genomen worden, nood breekt wet, maar wat me stoort is de timing van die maatregelen", vertelt Joris Van den Cruijce die naast leraar wiskunde ook schepen van Onderwijs en Jeugd voor N-VA is in Asse. "Twee weken geleden was er een overlegcomité, vorige week nog eens en nu nog eens. En telkens opnieuw vraagt men aan het onderwijs (en aan andere sectoren ook) om ons te heroriënteren, maar je kan het onderwijs niet met een schakelaar aan of uitzetten."

Van den Cruijce schrijft zijn frustraties van zich af in een open brief, gericht aan het overlegcomité en aan adviesgroep GEMS. "Er zijn heel wat voorbereidingen nodig om een lesdag te organiseren. Als ze plots beslissen om een lesdag vanop afstand te organiseren, is dat een heel ander concept dan normaal. Tot vorige week waren wij nog bezig met het organiseren van culturele uitstappen, want dat mocht toen nog. Dat is allemaal tijd en energie die wij steken in zaken die dan uiteindelijk herroepen worden."

Ik kan het niet begrijpen dat we nu in snelheid gepakt worden door een virus dat we eigenlijk al hadden moeten kennen.

Leerkracht Joris Van den Cruijce

Volgens leerkracht Van den Cruijce zijn de last minute beslissingen problematisch. "Ook als het afstandsonderwijs is, moet dat kwaliteitsvol zijn. En daar is tijd voor nodig om dat te plannen en te organiseren. Dat geldt ook voor de ouders van de kinderen die plots opvang moeten zoeken, ook zij moeten regelingen treffen."

"Als er tijdens één van de vorige overlegcomités vooruitziende maatregelen genomen waren, had iedereen tijd gehad om zich deftig voor te bereiden. Op die manier hadden we maar één keer door de zure appel moeten bijten, maar nu blijft die zure appel maar terugkeren." Van den Cruijce wijst naar de aankomende examenperiode: "Als we dat twee weken geleden hadden geweten, hadden we ons maar één keer moeten aanpassen. Maar nu zijn we al begin december en komen er last minute maatregelen. De planning van de examens is al gemaakt en zal wellicht weer omgegooid moeten worden."

Van den Cruijce pleit daarom voor een vooruitziend beleid in plaats van last minute beslissingen. "We leven nu al anderhalf jaar met dat virus, het kan toch niet dat we ons nu opnieuw laten verschalken door dat virus. Ik kan het niet begrijpen dat we nu in snelheid gepakt worden door een virus dat we eigenlijk al hadden moeten kennen."

Beluister hier het interview met Joris Van den Cruijce of lees zijn volledige brief onder het audiofragment.

Beste overlegcomité, beste GEMS, …

In maart van dit jaar (2021)  heb ik in een reactie aan het VRT-journaal gezegd: ‘Het onderwijs kan je niet met een schakelaar aan- of uitzetten.’  Toch gebeurt het weer…

Besturen is vooruitzien.  Toen is in maart 2020 een totaal onbekend virus overviel doken we in lockdown.  Hebben we toen te fel of niet fel genoeg gereageerd?  In elk geval kunnen we begrip hebben voor de situatie.  Een regering – ook al was er toen eigenlijk geen regering – moet in zo’n situatie snel handelen en kiest best voor de meest voorzichtige weg. 

Sindsdien hebben we het virus leren kennen, we maakten kennis met de verschillende varianten, de werking en doeltreffendheid van de vaccins, het belang van ventilatie, het gebruik van mondmaskers.  Allemaal factoren waarmee we de curves mee kunnen onder controle houden.  Zelfs een nieuwe lockdown is op zich geen ramp, als de urgentie daar is, dan is het aan de politiek om dat te duiden aan de burgers en haar verantwoordelijkheid te nemen.  Kennis is macht, ook in de strijd tegen de onzichtbare vijand.

Wat wel een ramp is, is op vrijdag beslissen dat het onderwijs maandag gesloten wordt.  Niet dat jullie de laatste weken nog niet samenkwamen… Twee weken geleden spraken jullie maatregelen af en de scholen konden open blijven.  Die maatregelen gelden tot eind januari.  Vorige week spraken jullie nieuwe maatregelen af waarbij de scholen konden open blijven.  Die maatregelen gelden alvast drie weken.  En deze week spreken jullie af dat de scholen overmorgen dicht moeten.

Honderdduizenden ouders zullen zich vrijdag afvragen of en hoe ze hun kinderen zullen gaan opvangen vanaf maandag.  Velen werken in de horeca, handel of productie en kunnen dus niet telewerken.  De gemeentelijke diensten zullen tegen maandag alvast een huzarenstuk moeten uithalen om de noodopvang te realiseren.  De scholen zelf staan vlak voor de examens en zullen de agenda moeten overhoop gooien.  Honderdduizend leerkrachten moeten in ijltempo hun lesvoorbereidingen aanpassen.  Afstandsonderwijs is niet hetzelfde als contactonderwijs, weet u wel.  Het vergt een heel andere voorbereiding.  Examens, herhalingstoetsen, huistaakbegeleiding, warme en koude maaltijden, CO2-meters installeren in de klassen, planningen allerhande werden opgesteld… daar zijn allemaal mensen mee in de weer geweest de voorbije week in de wetenschap dat de scholen volgende week zouden opengaan, onder de gekende maatregelen.

Ik begrijp jullie argumentatie wel.  We zijn in de hoek geduwd door een virus dat zeer fel om zich heen slaat.  Een lockdown is het meest doeltreffende wapen.  Dat is correct.  Maar kennis is ook een belangrijk wapen, nog belangrijker misschien.  Wij hadden gehoopt dat jullie de pandemie na twee jaar toch een stuk beter konden inschatten.  We zitten in de vierde golf en de vierde keer lopen we aan tegen het jojo-effect.  Besturen is vooruit zien…. We zijn niet tegen een lockdown, als die noodzakelijk is, maar in de lessen wiskunde leren we over curves en extrapolatie.  Er zijn bekende en goeie statistici die jullie kunnen helpen om het beste moment voor een afkoelingsweek tijdig in te plannen.

En ja, ik denk dat de collega’s uit de evenementensector, horeca, middenstand, … er net hetzelfde over denken.

Vriendelijke groeten,

Joris Van den Cruijce
Leerkracht wiskunde in Brussel
Schepen voor Onderwijs en Jeugd in Asse

Meest gelezen