AFP or licensors

Taliban publiceren een decreet over vrouwenrechten: "De vrouw is geen eigendom"

In Afghanistan hebben de taliban een decreet gepubliceerd waarin ze de rechten van de vrouw binnen de islamitische wetgeving benadrukken. In het document staan verschillende rechten, maar het gaat vooral over de rechten van de vrouw in het huwelijk. Toch kunnen er ook vraagtekens bij de tekst worden geplaatst. Zo zwijgen de taliban over de vrouwenrechten in het onderwijs, op het werk of in andere aspecten van het leven.  

Het decreet dat grotendeels gebaseerd is op de traditionele islamitische teksten wil naar eigen zeggen de rechten van de vrouw benadrukken. Maar de taliban hebben het in het decreet vooral over het huwelijk en enkele financiële rechten van de vrouw. 

In de tekst staat als eerste punt dat de vrouw nooit tot een huwelijk mag worden gedwongen. Maar de taliban hebben het in de tekst duidelijk over de "volwassen vrouw". Wat vinden de taliban van het huwelijk van minderjarige meisjes? Daar zegt de tekst niets over.

"Een vrouw is geen eigendom", staat in een andere paragraaf. De taliban verwijzen hier vermoedelijk naar het verkopen van meisjes, wat in Afghanistan nog altijd gebeurt. Het gaat om ouders die soms uit armoede of om andere redenen hun dochters aan derden verkopen, zoals ook de ploeg van VRT NWS onlangs in Afghanistan kon vaststellen. 

In het decreet staat daarover nog te lezen: "[De vrouw] is een nobel en vrij mens. Niemand kan haar aan iemand geven in ruil voor vrede of om een ​​einde te maken aan vijandigheid."

Verder staan in het besluit aanbevelingen voor de bescherming van de erf- en financiële rechten van de weduwen, maar ook een oproep aan mannen in geval van polygamie om hun vrouwen rechtvaardig te behandelen.

Geen woord over school of werk

In totaal somt het decreet zes punten op in verband met vrouwenrechten en hoe allerlei instellingen en rechtbanken die moeten beschermen. Maar in het besluit lezen we niets over andere cruciale mensenrechten, die nochtans het meest zorgen baren bij de internationale gemeenschap en mensenrechtenorganisaties. Zo zwijgen de taliban over de rechten van de vrouw op school of werk. Ook over de bescherming van de vrouw tegen elke soort van geweld is niets in de tekst te vinden.

Tijdens het vorige bewind van 1996 tot 2001 verboden de taliban vrouwen om het huis te verlaten zonder een mannelijk familielid en volledige gezichts- en hoofdbedekking, en mochten de meisjes massaal niet meer naar school. 

Sinds de gewapende beweging afgelopen zomer de macht weer innam, beloofden de leiders van de taliban herhaaldelijk een andere aanpak in Afghanistan dan tijdens het eerste bewind, maar in de praktijk is er weinig van die verandering te merken. Vrouwen kunnen in veel gevallen niet meer werken. De meeste middelbare scholen voor meisjes zijn gesloten. Straatprotesten van activisten worden met geweld onderdrukt. Veel burgers en activisten vluchtten het land uit.

Meest gelezen