archieffoto
WWW.PGARRIGOS.COM

Zorgsector blijft ook na nieuwe maatregelen ongerust: "Dit zal met oversterfte bij onze patiënten gepaard gaan"

Ook na de nieuwe beslissingen van het Overlegcomité, het derde in drie weken, blijft de zorgsector ongerust. Artsen zijn niet zeker dat de nieuwe maatregelen voldoende zullen zijn en vrezen dat het aantal patiënten, vooral dan op intensieve zorg, maar traag zal afnemen. "De politiek weet dat we het in de komende weken bijzonder lastig gaan hebben en dat dit zeker gepaard zal gaan met een oversterfte bij onze patiënten", reageert Dominique Benoit, hoofd intensieve zorg van het UZ Gent. 

Te weinig en te laat, is de teneur in de zorgsector. Benoit uitte eerder deze week al zijn bezorgdheid in "De ochtend" op Radio 1 en vroeg aan de politiek een duurzaam beleid, "geen jojo-spel". Na het Overlegcomité van vanmiddag blijft hij ontgoocheld achter en hij schuwt de harde taal niet.

"Dit is bijzonder jammer voor de patiënten die we de komende maanden gaan moeten opnemen: Covid, non-Covid, gevaccineerd en niet-gevaccineerd", zei hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.  "Dit is het begin van een zware vertrouwensbreuk tussen de zorgsector en de politiek voor de komende jaren.” 

Volgens Benoit gaat de vierde golf met de huidige maatregelen niet zomaar voorbij zijn. "Ik hoop dat de cijfers stabiliseren en verbeteren. Maar we gaan naar kamelenbulten (in de grafieken die het verloop van de coronacijfers tonen, red.) gaan de komende maanden, we gaan nooit binnen een veilige marge komen, denk ik. Er is toch wel een vrees voor chaos in de ziekenhuizen deze winter. " 

De piek van deze vierde golf zal er in de intensieve zorg-afdelingen waarschijnlijk pas binnen anderhalve week komen. Ook daarna zal het aantal patiënten op intensieve zorg maar traag afnemen. "We gaan op 1.000 Covid-bedden uitkomen, in se gaan zij 75% van de capaciteit innemen de komende maanden, want ze liggen er 3 keer langer dan niet-Covid-patiënten. Terwijl we ook nog altijd andere patiënten moeten opnemen."

Ik hoop echt, echt, echt dat het allemaal zal meevallen...Men heeft opnieuw veel te lang gewacht. 

Dominique Benoit, UZ Gent

Benoit benadrukt dat hij als arts de politiek voldoende ingelicht heeft en dat hij en zijn team hun best gaan doen. "Ik hoop echt, echt, echt dat het allemaal zal meevallen. Maar de politiek weet dat we het de komende weken bijzonder lastig gaan hebben en dat dit zeker gepaard gaat gaan met oversterfte bij onze patiënten." 

"Minder jojo-beleid, minder belangenconflicten, minder ups-and-downs", dat is waar Benoit op gehoopt had. "Ik was in het begin ook niet voor een totale lockdown en nu ook nog niet, maar men had 3 of 4 weken geleden of op het moment dat we de drempel van 500 bedden bereikten al effectief maatregelen moeten nemen. Dan had het land, op een lager pitje desnoods, wel gewoon verder kunnen functioneren, men heeft opnieuw veel te lang gewacht."

Videospeler inladen...

Dirk Devroey: "Land dat langst zal lijden onder vierde golf"

Ook professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) ziet het somber in. Voor de derde week op rij vindt hij de maatregelen van het Overlegcomité niet verregaand genoeg.

"Ik mis de daadkracht om dit virus streng aan te pakken terwijl dit hetzelfde is als in de omringende landen. Ik vrees dat we het land zullen worden dat het langst gaat lijden onder die vierde golf", zegt Devroey onomwonden.

"Eigenlijk blijven het halve maatregelen", vindt Devroey. "De zorg in zowel de eerste als in de tweede lijn kraakt, maar de middelen die boven gehaald worden zijn de zalvers. De therapieën die werken worden nog niet gebruikt."

Ik mis de daadkracht om dit virus streng aan te pakken. 

Dirk Devroey, professor Huisartsengeneeskunde

Zo had hij bijvoorbeeld liever gezien dat de scholen meteen zouden sluiten in plaats van de gekozen optie: verlengde kerstvakantie. "Men vergeet dat het virus dan nog twee weken vrij spel heeft. We gaan jonge kinderen maskers aandoen, maar we weten dat die niet zo goed aansluiten bij kinderen en niet zo efficiënt zijn", vertelt Devroey.

"Ik begrijp het standpunt van het onderwijs dat we de scholen willen open houden voor de toetsen en examens te doen en het eerste semester af te sluiten, maar ik begrijp daar ook uit dat het gemakkelijker is om de zorg uit te stellen, dan om examens uit te stellen", vervolgt hij. "Ik mis de daadkracht om dit virus streng aan te pakken." 

Jessa Ziekenhuis Hasselt: "Zonder extra pakket gegarandeerd zorginfarct"

Een iets positiever geluid valt er te horen bij enkele Limburgse ziekenhuizen. "De maatregelen zijn een stap vooruit, al vind ik dat de focus wat meer verspreid had mogen liggen. Nu richt men de pijlen vooral op de jongsten", zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Zonder dit extra pakket zouden we gegarandeerd afstevenen op een zorginfarct, klinkt het nog. 

Het Overlegcomité heeft gekozen om de komende weken maatregelen te nemen in het onderwijs. "Goede maatregelen, omdat we geleerd hebben dat de deltavariant sterk circuleert in deze groep. Anderzijds kunnen we wel nog tot 23 uur op café en mogen we nog met het hele gezin gaan kerstshoppen. Ik vind dat dit toch erg tegenstrijdig is en moeilijk te rijmen met die andere aanbeveling: dat we onze sociale contacten moeten beperken. Dit laatste had bovendien ook wat concreter mogen zijn", reageert Breysem.

Er is veel tijd verloren, nu verandert er wel het een en ander, we zullen zien of het voldoende zal zijn. 

Jurgen Ritzen, Ziekenhuis Oost-Limburg

"Het is elke dag opnieuw een afwegen tussen verschillende disciplines, welke ingrepen absoluut moeten gebeuren en welke uitgesteld worden", zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van Ziekenhuis Oost-Limburg. "Het zijn dan vaak ingrepen die niet levensbedreigend zijn, maar toch een grote impact op patiënten hebben, die bijvoorbeeld al maanden zitten te wachten, en fysieke en mentale last hebben. We kunnen gelukkig regelmatig heel wat mensen uit het ziekenhuis ontslaan, maar dat moet ook gezien de blijvende toestroom van nieuwe patiënten. Anders is het niet te houden."

Volgens het ZOL is het belangrijk dat de maatregelen bijgestuurd worden. "We juichen elke verstrenging toe omdat het gewoon leefbaar moet worden. Het is goed dat grote evenementen waar heel veel mensen samenkomen, niet meer kunnen doorgaan", aldus Ritzen. "Er is veel tijd verloren, want elke dag is belangrijk. Nu verandert er wel het een en ander, voor de rest zullen we zien of het voldoende zal zijn."

Meest gelezen