Radio 2

Lage opkomst voor protest lage emissiezone (LEZ) in Gent

De vierde actie tegen de lage emissiezone (LEZ) in Gent is geen succes. Amper 10 mensen kwamen hun ongenoegen uiten over het mobiliteitsbeleid in de stad.  “We houden vast aan ons eisenpakket maar zullen ons eens moeten beraden over komende acties”, zegt Daniël De Vlieger van de actiegroep. “We weten dat een groot deel van de Gentse bevolking ons steunt, maar blijkbaar vindt niemand het nog de moeite om op straat te komen.” 

In september 2021 werd voor de eerste keer geprotesteerd aan de stadshal op het Emiel Braunplein Gent. Toen kwamen meer dan 50 mensen de eisen ondersteunen van het actiecomité. “Ons standpunt is bekend: geen LEZ en geen circulatieplan, lagere parkeertarieven, meer parkeerplaatsen en strenger optreden tegen fietsers die zich misdragen in het verkeer. Ons laatste punt is misschien nog het belangrijkste: we eisen het ontslag van de Filip Watteeuw en Tine Heyse, de twee schepenen van Groen die verantwoordelijk zijn voor deze situatie.”

Veel Gentenaars steunen ons nog, maar blijkbaar wil niemand nog op straat komen tegen LEZ

Actievoerder Daniël De Vlieger

Of het ooit zo ver zal komen is de vraag. De actievoerders geven zelf toe dat ze weinig of geen steun ondervinden van de politiek. “Natuurlijk verwachten we geen felicitaties van de meerderheid, maar ook bij de oppositie blijft het zeer stil als we vragen om onze acties te steunen”, zegt Bart Asscherickx. “Terwijl je gewoon ziet op een dag als vandaag dat horecazaken en middenstanders, zeker ook met de bijkomende covid-maatregelen, onmogelijk het hoofd boven water kunnen houden.” Normaal gezien zou de actie tot 15.30u duren, maar na een half uurtje trokken de deelnemers naar huis. “Of we  volgende maand terug zullen staan, is niet zeker. Heeft het allemaal nog zin?”, zuchtte Daniël De Vlieger teleurgesteld. 

Radio 2

Meest gelezen