Radio 2

Speciale techniek voor nieuwe riolen onder de Leet in Ieper: "Zo vermijden dat we duizenden skeletten moeten opgraven"

In Ieper zal een duurdere techniek worden gebruikt om de riolen onder het centrumplein de Leet te plaatsen. De riolen zullen "geperst" worden. Zo wil de stad vermijden dat de duizenden skeletten die er gevonden zijn, moeten worden opgegraven. 

Het Ieperse schepencollege besliste deze week om een andere techniek te gebruiken voor het plaatsen van de riolen op de Leet aan de Sint-Maartenskerk. Die techniek is duurder, maar zou op lange termijn goedkoper moeten zijn. Schepen Philip Bolle (Vooruit): “Als we de riolen volgens de oorspronkelijke plannen in open sleuven tot 3 meter diep en 2 meter breed plaatsen, dan verplicht de bestaande regelgeving ons om de skeletten op te graven. Samen met Aquafin willen we de riolen van de ene put naar de andere onder het Sint-Maartens- en Vandenpeereboomplein "doorpersen". "

Omdat de boringen ondergronds gebeuren, hoeven we niet alles open te gooien en zijn we niet verplicht om zoveel skeletten op te graven

Schepen Philip Bolle

Die techniek kost wel meer.  "Die boringen worden zo'n 250.000 euro duurder geschat dan open sleuven. Maar omdat ze ondergronds gebeuren, hoeven we niet alles open te gooien en zijn we niet verplicht om zoveel skeletten op te graven. Zo hopen we 1 miljoen euro te besparen op opgravingen en archeologisch onderzoek."

Radio 2

Tijdswinst

De "perstechniek" zou bovendien ook tijdswinst opleveren. De werken duren al meer dan een jaar en liepen al vertraging op. Duizenden skeletten opgraven, neemt nog eens een pak tijd in beslag. Het stadsbestuur houdt wel nog rekening met het archeologisch onderzoek voor de aanleg van de nieuwe wegen. “Die wordt zoveel als mogelijk hoger aangelegd dan de huidige om minder diep te moeten graven." 

 

Meest gelezen