Trager verkeer in 140 Bilzense centrumstraten vanaf voorjaar 2022

In Bilzen krijgen 140 straten een nieuw verkeersregime dat focust op snelheid. Het vlaggenschip van het vooropgestelde snelheidsplan is de stadskern die transformeert tot één grote fietszone. Verder zullen onder meer 24 woonbuurten omgevormd worden tot zone 30 en zullen er 12 trajectcontroles ingevoerd worden op lokale wegen.

Ondanks het feit dat Bilzen goede cijfers kent inzake verkeersveiligheid - uit de jaarlijkse Monitor Letselongevallen blijkt dat de politiezone het laagst aantal letselongevallen per 10.000 inwoners telt - wil de stad het nog beter doen. Uit negen digitale luisteravonden bij de bevolking begin dit jaar bleek namelijk dat de roep naar trager verkeer erg groot was. “We willen gaan voor een veilig Bilzen en hopen zo ook meer mensen op de fiets te krijgen”, legt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) uit. 

Eén grote fietszone

Het vlaggenschip van het vooropgestelde snelheidsplan is dat de stadskern wordt omgevormd naar één grote fietszone. “Dit om de fietsers een prominente plaats tussen het verkeer te geven en gemotoriseerd verkeer zonder bestemming te weren uit het centrum”, vervolgt de burgemeester. “Daarnaast zullen ook 24 woonbuurten omgevormd worden tot zones 30. Het gaat in het totaal om meer dan 100 straten waar enkel lokaal verkeer thuishoort en waar regelmatig kinderen, jongeren en ouderen samenkomen.”

Ook missing links in fietsverbindingen worden aangevuld met 30 nieuwe fietsstraten. “We streven naar straten waar het aandeel fietsers beduidend hoger ligt dan gemotoriseerd vervoer. Straten die geen functie hebben als toeleverings- of ontsluitingsroute, openbaar vervoersverbinding of voor doorgaand verkeer worden ingericht als fietsstraat. De infrastructuur wordt aangepast om aanwezige fietsverbindingen te optimaliseren.”

(Lees verder onder de foto.) 

Tenslotte zullen drukke centrumstraten worden voorzien van een fietsfunctie en worden er 12 trajectcontroles ingevoerd op lokale wegen. “Dit voornamelijk in straten met een woonkarakter”, benadrukt Sauwens. “Snelheidsovertredingen zullen gesanctioneerd worden via een GAS-boete, waarvoor we beroepdoen op de firma Taas. Dergelijke boetes kunnen oplopen van 53 tot 163 euro.”

Informatiekrant

Schepen van Openbare Werken Guido Cleuren (Beter Bilzen) kondigt heldere communicatie aan. “Bij de invoering van de maatregelen zullen inwoners een informatiekrant ontvangen en de aanpassingen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Ook op de stedelijke website zal alles te volgen zijn. Op woensdag 8 december organiseren we om 20 uur een livesessie op Facebook waar iedereen vragen kan stellen. De invoering van het snelheidsplan is voorzien in het voorjaar van 2022.”

Meest gelezen