Umicore in Hoboken moet strengere lood-in-bloednormen accepteren

Het metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken moet dan toch strengere uitstootnormen voor lood hanteren. Die strengere normen had de provincie Antwerpen hen dit jaar opgelegd omdat er nog te veel lood in het bloed van kinderen zit, die in de buurt van de fabriek wonen. Maar Umicore was in beroep gegaan bij Vlaams Minister van Omgeving Demir (N-VA). En die heeft Umicore nu ongelijk gegeven. Umicore is dus verplicht om extra te investeren om de looduitstoot naar omlaag te krijgen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verplicht Umicore Hoboken om maatregelen te nemen zodat de loodwaarden in het bloed van kinderen (1 tot 12 jaar) die in de buurt van het bedrijf wonen nog dit jaar strikt ingeperkt worden. Dat meldt het kabinet van Demir maandagochtend.

Umicore Hoboken had bij Vlaams Minister Zuhal Demir beroep aangetekend tegen de uitstootnormen die in juni verstrengd waren door het Antwerps provinciebestuur, omdat het bedrijf die nieuwe normen te streng vond. Maar de minister volgt de argumentatie van Umicore niet en geeft het bedrijf ongelijk.

"Het is onbegrijpelijk dat het bedrijf in beroep ging terwijl het weet dat de lood-in-bloedwaarden van de kinderen nog veel te hoog zijn", zegt Demir. "Als bedrijf moet je net die handschoen opnemen in het belang van de gezondheid van je directe buren en de meeste kwetsbaren. Met de verstrengingen die we het bedrijf nu opleggen verplichten we het bedrijf extra te investeren om zijn impact zo klein mogelijk te maken."

"Het is onbegrijpelijk dat het bedrijf in beroep ging terwijl het weet dat de lood-in-bloedwaarden van de kinderen nog veel te hoog zijn"

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

Tijdens de halfjaarlijks bloedonderzoeken bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden bleek dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarde aan het dalen is. Maar ondanks die daling, hebben nog altijd 3 op de 10 kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven de 5µg/dl. "Dat blijft alarmerend hoog bij zo'n kwetsbare groep en moet dan ook verder naar beneden", klinkt het.

Umicore wordt nu door Demir verplicht om maatregelen te nemen zodat de norm voor lood-in-bloed voortaan gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Tot vandaag is de opgelegde norm 10 µg/dl. Op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid moet gestreefd worden naar minder dan 2 µg/dl lood-in-bloed. Daarom worden in de tijd verdere dalingen opgelegd.

Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloed-concentraties maximaal nog een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met maximaal een 95e percentielwaarde van 4 µg/dl.

Demir roept Umicore op om "zijn tijd en energie te steken in de gezondheid van mensen en niet in het bestrijden van de overheid die het algemeen belang vooropstelt".

Meest gelezen