Vanaf juni 2022 screening op ziekte baby Pia

Vanaf juni 2022 zullen pasgeboren baby's in Vlaanderen gescreend worden op SMA, de zeldzame spierziekte die meer bekendheid kreeg door baby Pia. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke laten weten in antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Maaike De Rudder.

Momenteel kunnen ouders hun pasgeboren baby laten screenen op een reeks van 12 aangeboren aandoeningen. Dat gebeurt via de zogenaamde hielprik of Guthrie-test. Door die screeningstest kunnen zeldzame ziektes vroeg opgespoord worden en kan dus ook de behandeling tijdig gestart worden. Op die manier kunnen ernstige handicaps of letsels voorkomen worden of kan het ziekteproces worden afgeremd. De hielprik is niet verplicht maar wordt in Vlaanderen in ruim 99 procent van de gevallen uitgevoerd. 

In oktober kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan dat het  screeningsprogramma de komende jaren wordt uitgebreid met zeven ziekten.  Naast de spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie) gaat het onder meer om de erfelijke stofwisselingsziekte homocystinurie en de aangeboren stofwisselingsziekte tyrosinemie types 1 en 2. 

Uit het antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Maaike De Rudder blijkt nu dat de timing voor aan aantal van die bijkomende screenings is vastgelegd. Voor drie van de zeven ziektes is de uitrol vrij eenoudig, de andere vragen iets meer tijd. 

"Het opsoren van tyrosinemie type 1, Carnitine Palmitoyltransferase, tyrosinemie type 2 zal begin 2022 uitgerold worden, de screening van SMA is voorzien in midden 2022 en tot slot is het opsporen van SCID, homocystinurie en holocarboxylase synthetase voorzien in het voorjaar 2023", aldus De Rudder. Volgens De Rudder is de uitbreiding zeker een goede zaak, maar wordt het wel belangrijk om goed te communiceren richting de ouders.

Meest gelezen