Energiefactuur wordt vereenvoudigd (en daardoor zal die volgend jaar niét met 30 euro per jaar stijgen)

De energiefactuur wordt vereenvoudigd. Dat heeft de Kamercommissie Energie goedgekeurd. Alle heffingen van de federale regering op die factuur worden vervangen door één accijns. Daardoor kan de regering makkelijker ingrijpen als de energieprijzen sterk stijgen. Concreet moet de hervorming alvast een prijsstijging van 30 euro per gezin per jaar tegengaan. 

De invoering van een energienorm ligt al jaren op tafel, maar wordt nu, onder meer onder druk van de exploderende energieprijzen, ingevoerd. Concreet betekent de hervorming dat de prijsstijgingen door de federale heffingen op de factuur niet langer automatisch worden doorgerekend. Ze worden vervangen door een accijns, waardoor de factuur constant kan worden gehouden. 

"Normaal zou de factuur volgend jaar per gezin met ongeveer 30 euro stijgen. Dat kunnen we nu vermijden", zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem. "Daarnaast kunnen we daardoor in ons land de prijzen op peil houden en zo onze concurrentie met het buitenland bewaren."

De energienorm maakt deel uit van de programmawet, waarin onder meer ook de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit zit. Het luikje energie kreeg in de commissie de steun van alle meerderheidspartijen en de N-VA. PVDA en Vlaams Belang onthielden zich. De N-VA-fractie stelt zich wel vragen bij de effectieve bedragen voor de accijnzen, maar die liggen voor in de commissie Financiën, verduidelijkt Kamerlid Bert Wollants. 

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gaf wel aan dat de invoer van een energienorm op zich nog niet voldoende is. "Dit is een grote stap, maar het mag ons er niet van weerhouden om uit te zoomen en op lange termijn te kijken." Van der Straeten had het onder meer over een taxshift van elektriciteit naar gas, om duurzamer energieverbruik te belonen. "De mechaniek om dat te kunnen doen, staat nu op orde."

Meest gelezen