Een zonsondergang op de Waddenzee gefotografeerd vanop Schiermonnikoog.
Gouwenaar/Wikimedia Commons/Public domain

Nederlands deel Waddenzee dreigt werelderfgoedstatus te verliezen door gaswinning

Het Werelderfgoed Centrum van de UNESCO dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee te herroepen, als de Nederlandse regering niet voor 15 januari uit kan leggen hoe het kan dat er in principe toestemming is gegeven voor een nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Het centrum is ook bezorgd over werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een windpark in het gebied.

Volgens het Werelderfgoed Centrum is de geplande gaswinning onverenigbaar met de internationale verplichtingen die Nederland heeft om, samen met Duitsland en Denemarken, het werelderfgoed te beschermen, te behouden en aan volgende generaties over te dragen. 

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten aan de Tweede Kamer, het equivalent van onze Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM wint al sinds de jaren 80 gas in drie kleine velden onder en bij het Waddengebied. Dat gebeurt vanaf boorlocaties onder meer in Moddergat, Lauwersoog en op Ameland. De Nederlandse Raad van State heeft eind vorig jaar de bezwaren van de Waddenvereniging daartegen afgewezen. 

De NAM wil nu ook gas winnen voor de kust van het Friese dorp Ternaard, ten noordwesten van Dokkum. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarover een zogenoemd voorlopig bestemmingsbesluit gepubliceerd dat het licht op groen zet voor de nieuwe gaswinning. Dat moet wel nog definitief worden goedgekeurd.

Het boorplatform zou buiten het deel van de Waddenzee vallen dat werelderfgoed is, maar er zijn grote zorgen over de verstoring van de zeebodem en over het ecologisch evenwicht, schrijft het Werelderfgoed Centrum. 

Omdat ook wetenschappers niet weten welk effect gaswinning zal hebben op het kwetsbare gebied, moet het principe dat mijnbouw, gas- en oliewinning onverenigbaar zijn met de werelderfgoedstatus leidend zijn, aldus het centrum.

Gewone en grijze zeehonden op een zandbank in de Wadden.
Mhaesen/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Zeer omstreden

De gaswinning voor de kust van Ternaard is politiek en bestuurlijk zeer omstreden. 

Maandag constateerde de Commissie voor de milieueffectrapportage nog dat er essentiële informatie ontbreekt aan het milieu-effectrapport dat de NAM heeft laten maken. 

Zo ontbreekt er informatie over bodemdaling in aardlagen en over het effect van gaswinning op de natuur. Ook over de gevolgen van de aanleg van een gastransportleiding is niet genoeg geweten. 

De commissie adviseert minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat om een aanvullend rapport te laten maken voor er eventuele vergunningen worden afgegeven.

Het olieboorplatform Mittelplate A voor de kust van Sleeswijk-Holstein, in het Duitse deel van de Waddenzee.
(C) Ralf Roletschek/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Werkzaamheden voor een windpark

Het UNESCO Werelderfgoed Centrum maakt zich ook zorgen over de graaf- en bouwwerkzaamheden die nodig zijn om een windpark aan te leggen in het noordelijke deel van de Waddenzee. 

Om de opgewekte energie aan land te brengen, moet een kabel worden aangelegd langs het waddeneiland Schiermonnikoog. Het Werelderfgoed Centrum is bezorgd over de biodiversiteit en wil ook over dat project meer weten.

Als de Nederlandse antwoorden niet bevredigend zijn, wordt de status van de Waddenzee op de eerstvolgende internationale vergadering van de UNESCO in juni 2022 besproken. Volgens minister Schouten zal Nederland in januari antwoorden op de waarschuwing van het Werelderfgoed Centrum.

Een kwal op het waddeneiland Texel.
Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Meest gelezen