Foto Belga

Provincie Oost-Vlaanderen met groepsaankoop energie ook slachtoffer van faillissement Vlaamse Energieleverancier

De provincie Oost-Vlaanderen werkte voor de groepsaankopen samen met de failliete Vlaamse Energieleverancier. 26.000 klanten in Oost-Vlaanderen werden het slachtoffer van het faillissement. Ze vallen niet zonder stroom. "We bekijken als provincie de verschillende opties en streven naar een zo goed mogelijke oplossing voor de klanten van de groepsaankoop."

Een heel pak klanten van de Vlaamse Energieleverancier, 26.000,  woont in Oost-Vlaanderen en kreeg met het faillissement te maken omdat ze een contract afsloten via een groepsaankoop georganiseerd door de provincie. De provincie heeft via de pers het faillissement vernomen, zegt gedeputeerde voor energie Riet Gillis. "We zullen dit zeker opvolgen en het nodige advies geven", belooft de gedeputeerde. Op de website van de provincie zal de nodige info verschijnen.

Dit is nieuw, we doen de groepsaankoop al vele jaren en moeten juridisch bekijken wat mogelijk is
Riet Gillis, gedeputeerde voor energie

Advies

De provincie geeft alvast als eerste advies aan de klanten om de voorschotfacturen niet meer te betalen en de domiciliëringen
 stop te zetten. Netbeheerder Fluvius neemt intussen de levering van stroom over, dus niemand zal zonder elektriciteit vallen. "We laten de mensen die ingetekend hebben op de groepsaankoop niet in de steek. We gaan samen zitten en de leverancier proberen te contacteren. We doen die groepsaankoop al heel wat jaren, dit is nieuw, we moeten ook juridisch bekijken wat mogelijk is." Het provinciebestuur vraagt klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier om voorlopig nog geen contract te tekenen bij een nieuwe energieleverancier. Het provinciebestuur bekijkt nu of het een nieuwe leverancier kan vinden voor alle getroffen klanten van de groepsaankoop.

Paniek en een beetje boosheid, ik voel mij ook een beetje bedrogen
Klant Daphné Lason

"Ik voel mij bedot"

In totaal zijn 70.000 klanten van de Vlaamse Energieleverancier het slachtoffer van het faillissement. Ze moeten op zoek naar een ander contract. 

"Ik voel mij bedot en teleurgesteld", zegt de Gentse Daphné Lason. De energieprijzen zijn nu ontzettend hoog, ze beseft dat ze geen nieuw contract zal vinden bij een nieuwe leverancier aan dezelfde voorwaarden. "Ik voelde paniek en boosheid en een beetje bedrogen. Ik weet niet goed waar nu te beginnen zoeken. Ik ben alleenstaand, ik ben teleurgesteld. Wat zeker is, is dat ik veel meer zal moeten betalen dan de prijs die ik nu betaalde."

Meest gelezen