Provinciebestuur ambitieus: werken Fietssnelweg Kolenspoor en vernieuwing Begijnhof in Hasselt starten in 2022

Vandaag werden de beleidstoelichtingen gehouden door de Limburgse deputeerden. Er zal voor 45 miljoen euro aan investeringen gedaan worden in 2022. Er wordt aandacht gegeven aan projecten als het Begijnhof in Hasselt, de fietssnelweg het Kolenspoor en ook het dossier van het mijnbelevingscentrum op Be-Mine kent vooruitgang. 

De deputatie van Limburg heeft haar beleidsverklaring voor 2022 aan de provincieraad voorgelegd waar plaats is voor 45 miljoen euro aan investeringen.  "2022 en 2023 worden jaren waarin er veel van onze plannen echt het daglicht gaan zien", begint Bert Lambrechts (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Mobiliteit. Er zullen investeringen gedaan worden in erfgoed, fietssnelwegen, veilgheidscampussen en in het mijnbelevingscentrum. 

Kolenspoor

"Volgende lente worden de eerste kilometers gelegd aan het Kolenspoor tussen As en Maasmechelen", vertelt Lambrechts trots. "We willen het voormalig treintracé tussen de mijngemeenten als fietssnelweg echt inzetten als functionele fietsverbinding voor woon-werkverkeer." De provincie hoopt op het einde van dit jaar groen licht te krijgen zodat de werken begin volgend jaar kunnen starten. 

Het Begijnhof wordt een hotspot waar cultuur, achitectuur, kunst en recreatie samenkomen.

Gedeputeerde Igor Philtjens

"Het wordt meer dan enkel een functionele route", benadrukt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde voor Toerisme. "Er wordt ook ingezet op cultuur, door aan elke mijnsite een soort afslag te voorzien waar fietsers echt de kans krijgen het hart van de vroegere mijnwerkers te zien." De route zal uiteindelijk van Eisden tot Beringen gaan.

Mijnbelevingscentrum

Een andere verbinding die volgend jaar gemaakt wordt met het Limburgse mijnverleden, is in de vorm van een mijnbelevingscentrum op de Be-Mine site in Beringen. "Een van de hoogtepunten daar wordt de interactieve ondergrondssimulatie waar de bezoeker in levende lijve geconfronteerd wordt met de zware werkomstandigheden van de mijnwerkers", vertelt Philtjens. 

De bedoeling is dat het museum in 2024 kan openen. "Het gaat om een budget van 22 miljoen, deels gefinancierd door de provincie, de stad Beringen, maar ook door Toerisme Vlaanderen, want dit project overstijgt de provinciale grenzen", vult Philtjens aan.

(lees verder onder de foto)

Begijnhof Hasselt

Het Begijnhof in Hasselt wordt in samenwerking met de stad Hasselt en de UHasselt aangepakt en in een nieuw jasje gestoken. "Het wordt een hotspot waar cultuur, achitectuur, kunst en recreatie samenkomen." De woningen worden gerenoveerd door de faculteit architectuur van de UHasselt en ook de vloer van de kerkruïne wordt gebruikt om een verdwijnvijver van te maken, die ook gebruikt kan worden bij evementen. "We hopen in januari een aannemer te vinden, zodat volgend jaar in de zomer het werk daar kan starten."

Meest gelezen