Bigstock

Brugge verhoogt het budget van opknappremies voor woningen

Het stadsbestuur van Brugge verhoogt volgend jaar het budget voor de opknappremies. Dat is een premie die de inwoners krijgen wanneer ze hun huis opknappen of energiezuiniger maken. In totaal zal er jaarlijks 2,5 miljoen euro uitgetrokken worden om voor iets meer dan 1.000 woningen een premie te kunnen geven. 

Op dit moment krijgen jaarlijks 850 woningen in Brugge een opknappremie uitgekeerd. Maar het stadsbestuur van Brugge wil volgend jaar meer dan 1.000 woningen kunnen vergoeden voor de opknapwerken die ze doen. Daarom verhogen ze het totaal budget voor de opknappremies van 1.900.000 naar 2.560.000 euro. De inwoners van Brugge kunnen die aanvragen bovenop de premies van de Vlaamse overheid. Over een termijn van 5 jaar kunnen ze maximaal 5.000 euro premie krijgen van het stadsbestuur.  

Volgens schepen van Wonen Franky Demon (CD&V) is dat nodig, omdat er in Brugge heel wat oude woningen zijn. "Iedere inwoner van Brugge die recent energiezuinige of kwaliteitsvolle aanpassingen heeft uitgevoerd, kan een opknappremie aanvragen. De premie zal berekend worden op basis van het loon. Wie een lager loon heeft, zal een hogere premie krijgen, dan wie een hoger loon heeft."

Kwaliteit, energiezuinig en levenslang wonen

De opknappremie zal niet alleen uitgekeerd worden, als je jouw woning opknapt en de kwaliteit ervan dus verbetert. Vanaf volgend jaar ook als je jouw woning energiezuiniger en duurzamer maakt. "Als stad Brugge tegen 2050 energieneutraal wil zijn, dan moeten we daar nu al op inzetten. Daarom zullen we extra subsidies geven aan mensen die inzetten op warmtepompboilers, zonneboilers, warmtewisselaars en warmtepompen."

Belangrijk om daar nu op in te zetten als we tegen 2050 energieneutraal willen zijn
Schepen van Wonen, Franky Demon

"Ook duurzame ventilatie, die zorgt voor een aangenaam en gezond klimaat binnen, vinden we belangrijk, net zoals levenslang wonen. Stel dat een Bruggeling betrokken is bij een ongeval, dan moet die persoon de steun krijgen van ons om in zijn eigen woning te kunnen blijven en de nodige ingrepen en aanpassingen eraan te kunnen uitvoeren."

Ook energiezuinig wonen voor huurwoningen

Mensen die een woning verhuren op de sociale of op de privémarkt, kunnen die opknappremie eveneens aanvragen. Zo wil de stad iedereen aanmoedigen om te investeren. "Het is belangrijk dat op den duur alle mensen in een energiezuinige woning kunnen verblijven. Voor het opknappen van woningen voor sociaal verhuur, zetten we daar een premie tegenover van 45 procent. Huurbazen op de privéhuurmarkt in Brugge krijgen een opknappremie van 25 procent", vertelt schepen Demon. 

Gemakkelijkere procedure van aanvraag

Het stadsbestuur van Brugge verhoogt niet alleen het budget voor de opknappremies, maar wil de procedure voor het aanvragen van de premie ook gemakkelijker maken. "Als het gaat over een renovatie, die zowel door de Vlaamse overheid, als door Brugge wordt uitgekeerd, dan zullen inwoners het in 1 keer bij ons kunnen aanvragen en worden de 2 premies in 1 keer gestort", besluit schepen Demon. 

Meest gelezen